Z czego składa się audyt finansowy?

Dodano: 27.06.2017

Audyt finansowy, który nazywany jest również rewizją finansową, jest kompleksowym zbadaniem sprawozdania finansowego. Badanie to wykonuje uprawniony biegły rewident. Z czego dokładnie składa się audyt finansowy?

Badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta jest prowadzone w celu dostarczenia informacji, czy sprawozdania te przedstawiają klarownie sytuację majątkową i finansową firmy.

Prawidłowo przeprowadzony audyt finansowy bada, czy sprawozdanie:

  • jest zgodne z polityką rachunkowości, w tym z przepisami ustawy o rachunkowości
  • jest zgodne z aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi firmę, a także umowami i statutami
  • został wykonane na bazi ksiąg rachunkowych
  • prezentuje informacje w sposób jasny i rzetelny do dokonania oceny finansowej firmy

Aktualnie audyt finansowy przeprowadzany jest przez zewnętrzne firmy. Usługi w tym zakresie oferuje między innymi firma konsultingowa Assay.pl.

 

Audyt finansowy to nie kontrola

Wiele firm niesłusznie kojarzy audyty finansowe z kontrolą. To coś zupełnie innego, ponieważ ocena sprawozdania finansowego jest bardzo pomocnym dla firm dokumentem. Pozwala ona między innymi w pozyskaniu finansowania, zmniejszeniu ryzyka działalności, naprawie błędów i pomyłek.

Biegły rewident wykonujący audyt finansowy pod uwagę bierze sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty finansowe przedsiębiorstwa, na podstawie których przygotowuje opinię biegłego rewidenta dotyczącą sprawozdania. Również dokumenty otrzymywane przez klientów to raport biegłego rewidenta oraz dokumenty przeznaczone do Zarządu i Rady Nadzorczej, jeśli są one potrzebne.

 

Na badania składają się wobec tego następujące działania:

  • sprawdzenie stosowanych przez firmę metod rachunkowości
  • poznanie zasad kontroli wewnętrznej
  • badanie operacji, które znalazły się sprawozdaniu finansowym

Jeśli szukasz dodatkowych informacji dotyczących audytów finansowych lub chcesz zlecić tego rodzaju usługę, sprawdź już teraz ofertę firmy konsultingowej Assay.pl, która w tej dziedzinie posiada szerokie doświadczenie.