Wydziedziczenie a zachowek

Dodano: 04.07.2017

Wydziedziczenie to pozbawienie zachowku osobę, która mogłaby po nas dziedziczyć. Czy wydziedziczyć można każdego członka rodziny?

t-bill_gr

Testament na wypadek śmierci

Każdy człowiek ma możliwość rozporządzania swoim majątkiem i może też pozostawić testament, w którym określa, jak należy rozdysponować jego dobra po śmierci. Testament powinien być pozostawiony w formie pisemnej – można go napisać własnoręcznie lub spisać go u notariusza. W testamencie można zawrzeć także informację o wydziedziczeniu konkretnych osób, które po naszej śmierci nie będą miały prawa do zachowku.

Zachowek

W testamencie możemy przekazać swój majątek dowolnej osobie, jednakże warto pamiętać o tym, że prawo chroni naszych najbliższych. Zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi, a także rodzicom, jeżeli byliby powołani do spadku. Jest to część spadku, której najbliżsi mogą domagać się od osoby, otrzymującej spadek na skutek spisanego testamentu. Tak więc osoba, której w spadku przypadałaby połowa majątku zmarłego, w ramach zachowku może domagać się od spadkobiercy połowy tej kwoty, czyli ¼ majątku.

Czym jest wydziedziczenie?

Wydziedziczenie jest pozbawieniem prawa do zachowku. Jeżeli spadkobierca zostałby pominięty w testamencie, ale nie wydziedziczony, wówczas może domagać się zachowku. Wydziedziczenie powoduje, że nie otrzyma on żadnej części majątku spadkodawcy. W przypadku testamentu, zawierającego wydziedziczenie, pomóc nam może notariusz mikołów. Tylko w określonych przypadkach można bowiem wydziedziczyć spadkobiercę. Notariusz pomoże określić, czy osoba, którą chcemy wydziedziczyć, może w myśl prawa być pozbawiona spadku.

Przyczyny wydziedziczenia

Prawa do zachowku można pozbawić spadkobiercę, który postępuje w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego, dopuścił się przestępstwa wobec członków rodziny lub spadkodawcy, uporczywie nie wypełnia obowiązków rodzinnych wobec spadkodawcy. W testamencie należy dokładnie określić, w jaki sposób zawinił spadkobierca, który został wydziedziczony. Sąd zaś sprawdzi, czy podstawa wydziedziczenia była prawdziwa.