Wszystko o urlopie tacierzyńskim

Dodano: 17.02.2014

Urlop tacierzyński został wprowadzony jakiś czas temu, aby ojciec także uczestniczył przy porodzie i opiece nad noworodkiem w początkowych tygodniach życia. To świetne rozwiązanie, gdyż dzieli powinności rodzicielskie na rodziców i umożliwia zacieśnianie więzi. W jaki sposób przydzielany jest urlop ojcowski?

Zgodnie z funkcjonującymi przepisami urlop tacierzyński przyznawany jest w kilku przypadkach. Zwykle, gdy matka nie chce po upływie 14 tygodni reszty swojego urlopu macierzyńskiego, wówczas opiekę nad potomstwem przejmuje ojciec. Możliwość urlopu ojcowskiego podwładny ma również w przypadku, gdy matka dziecka ma problemy ze zdrowiem lub zmarła w czasie porodu.

W warunkach, kiedy nie doszło do komplikacji, ojciec ma prawo do 2 tygodni pełnoprawnego urlopu na opiekę i wsparcie w wychowaniu małoletniego dziecka. Poza tym w przypadkach trudnych, może uzyskać od matki urlop macierzyński. Jego długość uzależniony jest od indywidualnych potrzeb rodziny.

Aby ojciec otrzymał urlop powinien złożyć wniosek oraz dostarczyć skrócony akt urodzenia dziecka. Cała procedura formalna powinna zostać przeprowadzona na tydzień przed rozpoczęciem planowanego tacierzyńskiego. Według ustawy firma nie może zrezygnować z przyznania urlopu.

red. Justyna Błahut