Wszystko o podatku leśnym

Dodano: 30.04.2014

W 1991 roku, na mocy przepisów, wprowadzono podatek leśny. Oprócz tego opisano reguły dotyczące składanych opłat oraz możliwe odstępstwa. Kogo głównie dotyczy podatek? Kiedy musi zostać opłacony?

Zgodnie z przepisami obowiązek uiszczania podatku leśnego dotyczy właścicieli, wieczystych użytkowników oraz posiadaczy obszarów leśnych. O powinności informuje decyzja, która dostarczana jest na adres podatnika.

Ustanowiono jednak kilka wyjątków, w których opodatkowanie nie jest egzekwowane. Chodzi głównie o lasy, których szacunkowy wiek nie przewyższa 40 lat, niektóre drzewa są na liście zabytków lub należą do użytków ekologicznych.

Dodatkowo przepis ten nie dotyczy lasów, jeśli należą do instytucji oświatowych, naukowych, instytutów badawczych lub zakładów pracy chronionej. O nadprogramowych ulgach decyduje Rada Gminy, która rozpoznaje każdy przypadek i przekazuje odpowiedź.

red. Justyna Błahut