Wszystko, co powinien zawierać pozew o rozwód

Dodano: 31.08.2017

Podjęcie decyzji o tym, że już czas się rozwieść, zdecydowanie nie należy do łatwych – często zajmuje dużo czasu i jest poprzedzona długotrwałą separacją. Powody rozwodu mogą być różne, jednak bez względu na to, co co skłoniło powoda (czyli osobę składającą pozew) do zakończenia małżeństwa, warto wiedzieć, jak napisać pozew rozwodowy i gdzie się z nim udać, żeby całe postępowanie i sprawa rozwodowa przebiegły sprawnie i bez żadnego problemu. Sprawy rozwodowe zwykle trwają dłużej, jeśli małżonkowie są rodzicami małoletnich dzieci.

wszystko-co-powinien-zawierac-pozew-o-rozwod

Najważniejsze dane

W pozwie o rozwód powinny się znaleźć wszystkie dokładne dane zarówno osoby, która wnosi o rozwód jak i pozwanego, czyli drugiego małżonka. Chodzi tutaj o imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania. Jeśli adres zameldowania różni się od adresu zamieszkania, to należy podać ten drugi.

Żądania powoda

Pozew musi zawierać dokładne żądania osoby składającej pozew o rozwód. Żeby nie popełnić tutaj żadnego błędu, warto zwrócić się o pomoc do prawnika, który powie, jak napisać pozew o rozwód. W żądaniach należy podać orzeczenie rozwodu i z czyjej winy chce się rozwieść – ewentualnie można wpisać brak orzekania o winie. Jest to również miejsce na wpisanie orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, żądania alimentów i uregulowania kontaktów.

Dodatkowe żądania

Dodatkowo, wnosząc o rozwód, można zażądać orzeczenia o sposobie z korzystania wspólnego mieszkania lub eksmisji drugiego małżonka a także o podziale majątku, jeżeli przed ślubem nie była spisana intercyza. Można też dołączyć wnioski o zwolnienie z kosztów sądowych lub o zwrot kosztów przez pozwanego. Czasem żąda się również wydania postanowienia zabezpieczającego. Dokładnych informacji o tym, jak napisać pozew rozwodowy może udzielić każda kancelaria.

Jak napisać wniosek o rozwód i gdzie się z nim udać?

Pozew o rozwód należy zanieść w dwóch egzemplarzach do sądu okręgowego w miejscu zamieszkania małżonków. Można to zrobić samodzielnie, jednak coraz częściej korzysta się z pomocy prawnika, ze względu na to, że postępowania sądowe są przeprowadzane w coraz bardziej rygorystyczny sposób. Pozew musi zostać złożony w dwóch egzemplarzach. Jako załączniki należy do niego dołączyć odpis zupełny aktu małżeństwa, odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci i zaświadczenie o dochodach. Trzeba też załączyć informacje o świadkach a także ewentualne dowody w sprawie. Po złożeniu pozwu o rozwód, sąd ustala wysokość wpisu tymczasowego, który trzeba opłacić w wyznaczonym terminie. Przy ustalaniu kosztów sprawy rozwodowej, sąd bierze pod uwagę stan majątkowy osób, które są obciążone kosztami a także zawiłość sprawy – tutaj pomocny może być poprawnie napisany wniosek, dlatego warto wiedzieć jak napisać pozew o rozwód.

Dowody w sprawie rozwodowej

Mogą być różne w zależności od tego, jaki jest powód wniesienia pozwu o rozwód. Do pozwu mogą zostać dołączone takie dowody jak na przykład wydruki z portali randkowych, zdjęcia, filmy, nagrania (najczęściej będzie to miało miejsce w przypadku zdrady) a także zrzuty ekranu z portali społecznościowych czy e-maile. Jeżeli istnieje taka potrzeba i możliwość, warto dołączyć billingi, zaświadczenie o dochodach, stopniu niepełnosprawności czy zaświadczenie z krajowego rejestru karnego. Jeśli podczas sprawy rozwodowej będzie rozstrzygane prawo do opieki nad dziećmi, warto postarać się o opinię predyspozycji wychowawczych w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym. Dowodami w sprawie są też zeznania świadków, którymi mogą być znajomi, rodzice, rodzeństwo itd. lub biegli (np. psychiatra). W roli świadków nie mogą wystąpić dzieci lub wnuki powoda pozwanego, jeśli nie ukończyły 17 roku życia.

Rozprawa rozwodowa

W trakcie rozprawy najważniejsze jest, żeby udowodnić wszystkie fakty, które się przytacza. Żeby zwiększyć swoją wiarygodność, możesz przedstawić dowody a także powołać świadków. Podczas rozprawy obowiązkowo zostają przesłuchani oboje małżonkowie. Należy dokładnie słuchać wszystkich pouczeń sądu i czytać wszystkie pisma, które przesyła sąd przed rozprawą.