W jakich sytuacjach pomoże nam notariusz?

Dodano: 29.11.2017

Większości z nas zawód notariusza kojarzy się przede wszystkim z wpisywaniem do ksiąg wieczystych informacji na temat stanu prawnego nieruchomości. Jest to jednak tylko niewielka część spraw, jakimi zajmuje się kancelaria notarialna. Przeczytaj, w jakich sytuacjach powinieneś się do niej zgłosić.

Czym zajmuje się notariusz?

Jak wskazuje sama nazwa, notariusz zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych i dokonywaniem czynności notarialnych. Akt notarialny to, mówiąc najprościej, dokument potwierdzający dokonanie czynności prawnej.

Oznacza to, że jeżeli nabyliśmy nieruchomość lub chcemy sporządzić testament, będziemy musieli wybrać się do kancelarii notarialnej, po to, by akt ten znalazł oficjalne odzwierciedlenie w dokumentach.

Kwestie związane z nabyciem i sprzedażą nieruchomości

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, wiąże się z koniecznością sporządzenia odpowiedniego aktu notarialnego oraz dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. W akcie notarialnym zostaną zawarte informacje odnośnie sprzedającego i nabywcy, opis nieruchomości, kwota, za jaką zostanie sprzedana, data przekazania.

Księga wieczysta to inaczej urzędowy rejestr informacji na temat danej nieruchomości. Zawiera ona nie tylko wszystkie informacje na temat kolejnych właścicieli, ale również np. objęcia hipoteką lub zajęcia komorniczego.

Kwestie związane z dziedziczeniem

Kancelaria notarialna pomoże nam również w przypadku kwestii związanych z dziedziczeniem. W Polsce możemy, co prawda, sporządzić testament, spisując go całkowicie odręcznie. Sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego daje nam jednak pewność, że testamentu nie da się podważyć.

Jeżeli odziedziczymy spadek, także będziemy musieli zgłosić się do kancelarii notarialnej. Jest bardzo ważne, by niezwłocznie dopełnić wszystkich formalności, tak aby w przyszłości nikt nie mógł podważyć prawa do odziedziczonego majątku. Co ważne, powinniśmy mieć świadomość, że tak samo jak majątek, możemy odziedziczyć długi. W przypadku, gdy dziedziczone długi przekraczają wysokość majątku, powinniśmy odmówić przyjęcia spadku. W takiej sytuacji pomoże nam
notariusz.

Inne

Kancelaria notarialna zajmuje się również mniej typowymi sprawami. Przykładowo, może ona sprawować kontrolę nad tym, w jaki sposób wydawany jest majątek osoby niepełnoletniej, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że opiekunowie mogliby działać na jego niekorzyść.

Warto korzystać z usług kancelarii notarialnej, która specjalizuje się w sprawach z danej dziedziny. W ten sposób będziemy mieć pewność, że pomagają nam eksperci, którzy mają doświadczenie w sprawach podobnych do naszej.

Artykuł powstał w  oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl