W jaki sposób chronione są dane osobowe?

Dodano: 20.05.2014

W 1997 roku weszła w życie ustawa o ochronie praw osobowych. Od tego czasu była wiele razy poprawiana i odświeżana. Od 2011 roku nie zmieniała swojego kształtu i z powodzeniem funkcjonuje do teraz. Dlatego powstała? Czy rzeczywiście spełnia swoje podstawowe zadania?

Po pierwsze należy powiedzieć, że o danych osobowych warto mówić w odniesieniu do imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zameldowania oraz numeru telefonu. Dodatkowo wskazać należy pozostałe wiadomości, które traktuje się jako prywatne i nie mogą być publikowane, np. nr PESEL, adres e-mail, miejsce pracy, ilość dzieci, status społeczny czy wielkość wynagrodzenia.

W związku z wieloma nieprawidłowościami i przestępstwami niezbędne było zbudowanie zbioru praw, które unormują kwestię prywatności i zwiększą anonimowość. Miały być czytelne i skazywać winnych, którzy traktują dane osobowe w nielegalny sposób.

W zgodzie z założeniami ustawowymi powstały organizacje, które zajmują się ochroną danych, zastosowano specjalne procedury dotyczące zdobywania, przetwarzania oraz przechowywania i rozpowszechniania danych. Są to mechanizmy skuteczne i konieczne we współczesnym świecie.

red. Justyna Błahut