Ulga za darowizny – komu przysługuje i jak z niej skorzystać

Dodano: 24.02.2015

Podatnicy, którzy w 2014 roku przekazali darowiznę, mają możliwość odliczenia jej od dochodu w rozliczeniu PIT w 2015 roku. Dotyczy to jednak tylko darowizn przekazanych na niektóre cele.

142478687310800200

Darowizny na cele pożytku publicznego

Jednym z rodzajów darowizn, jaki podlega odliczeniu od dochodu są darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, to znaczy dla organizacji pożytku publicznego. Ponieważ nie każda fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, nie każdą darowiznę podatnik może odliczyć. Warto zatem sprawdzić wcześniej czy dana fundacja posiada status OPP.

Darowizny przekazane dla organizacji pożytku publicznego są limitowane. Kwota odliczenia nie może wynosić więcej niż 6% dochodu.

Nie należy mylić darowizny z 1% podatku dla OPP. Jeden procent podatku nie jest darowizną, ponieważ jest częścią podatku, który należy zapłacić. Podatnik może tylko zdecydować czy ta część podatku trafi do skarbu państwa, czy też wybranej przez niego OPP. Darowizna jest to natomiast dobrowolna wpłata „z własnej kieszeni”.

W jaki sposób wypełnić PIT, aby skorzystać z ulgi za darowizny dowiecie się na tej stronie.

Darowizny na cele krwiodawstwa

Honorowi krwiodawcy mogą odliczyć od dochodu przekazaną krew i osocze. Każdy litr krwi i osocza jest liczony jak darowizna w wysokości 130 zł. Tutaj też obowiązuje limit 6% dochodu.

Darowizny na cele kościelne

Istnieją dwa rodzaje darowizn na cele kościelne. Darowizny na cele kultu religijnego, o których mówi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła, opisane w ustawach o stosunku Państwa do Kościoła. Te pierwsze mogą wynieść maksymalnie 6% dochodu, natomiast te drugie nie są limitowane.

Darowizny na cele kultu religijnego, to środki przekazane na przykład na budowę albo remont kościoła. Cele charytatywno-opiekuńcze jest to natomiast przykładowo pomoc ubogim przekazana za pośrednictwem Kościoła albo na domy dziecka prowadzone przez organizacje kościelne.

Przez Internet prościej

Osoby, które chcą wykorzystać ulgę za darowizny mogą złożyć PIT drogą tradycyjną, na papierze, ale prościej będzie im to zrobić przez Internet za pomocą programu do rozliczania PIT. Program będzie szczególnie pomocny w przypadku darowizn limitowanych, ponieważ sam obliczy maksymalną kwotę, jaką podatnik może odliczyć.

Źródło: RozliczeniePIT.pl