Środki na ochronę polskich patentów

Dodano: 18.07.2013

Na okres 2007-2013 Krajowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dysponuje ponad 7 miliardami euro na rzecz bezpieczeństwa dobra intelektualnego polskich podmiotów gospodarczych. Jak można otrzymać dodatkowe środki?

Po pierwsze każda gospodarcza jednostka powinna złożyć stosowny wniosek. Ponadto funkcjonować na terenie Polski i mieć oryginalny patent, który może być objęty prawami autorskimi w każdym zakątku świata. Cel kierowania pomocy jest jednoznaczny: bezpieczeństwo innowacyjnych metoda, które pozwolą naszemu państwu na szybki rozwój i efektywność w zestawieniu z innymi obszarami gospodarczymi europy.

Znaczną kwestią jest, iż ulgę otrzymają mikro, nieduże i małe organizacje oraz podmioty prawne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Suma dodatku może wahać się w limitach od 2 do 400 tysięcy złotych. To naprawdę spory zastrzyk gotówki dla scharakteryzowanych organizacji oraz stawka gwarantująca znaczny stan asekuracji wynalazków.

Owe pieniądze mogą zostać przeznaczone na cel pokrycia wydatków administracyjnych związanych z oryginalnym produktem bądź kupna urządzeń do badań oraz przeprowadzenia analizy ekspertyckiej w ramach wartości majątku.

Ochrona reguł autorskich w obecnych latach jest bardzo istotna. Firmy osiągające sukces posiadają takie metody działania, które odróżniają ich od odrębnych i gwarantują znaczne zainteresowanie na oferowane usługi. Dlatego trzeba je chronić.

Ewelina Uroda