Rejestracja znaku towarowego. Kiedy decydować się na taki krok?

Dodano: 07.05.2015

Ochrona znaków towarowych odgrywa bardzo istotną rolę w gospodarce rynkowej. Prawie codziennie na rynku pojawiają się nowe znaki towarowe, które stają się podstawowym elementem promocji produkowanych towarów lub świadczonych usług. Dlatego ważne jest, żeby zapewnić znakom towarowym odpowiednią ochronę prawną, która zapobiegnie naruszeniom ze stron osób trzecich, jak również zniweluje możliwość czerpania korzyści z wykorzystywania tych znaków.

Financial planning consultation

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Najczęściej występującymi formami znaków towarowych są:

– znak słowny (wyraz, zdania, slogany),

– znak słowno-graficzny (oznaczenia, w których występują zarówno elementy słowne, jak i graficzne),

– znak graficzny (rysunki, ornamenty).

Często spotykane są również znaki towarowe przestrzenne (formy towaru lub opakowania), dźwiękowe (melodie i inne sygnały dźwiękowe), przestrzenno–słowno–graficzne, przestrzenno–graficzne oraz kompozycje kolorystyczne.

 

Urząd Patentowy RP przyjmuje i bada zgłoszenia dotyczące znaków towarowych oraz prowadzi ich rejestr. Zgłoszenia znaku towarowego można dokonać osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. W sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych może być tylko rzecznik patentowy. Natomiast w przypadku osoby fizycznej, mogą to być również np. rodzice, małżonek, rodzeństwo. Osoba, która nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby firmy w Polsce, może działać przed Urzędem Patentowym tylko za pomocą rzecznika patentowego.

 

Jeśli chcemy dokonać zgłoszenia znaku towarowego musimy:

1. Zapoznać się z podstawowymi informacjami o znakach towarowych oraz dokumentacją zgłoszeniową.

2. Sprawdzić możliwość zarejestrowania nazwy.

3. Wypełnić formularz podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.

4. Obowiązkowo załączyć do podania wykaz towarów lub usług wskazując odpowiednie klasy towarowe lub usługowe.

5. Wnieść opłatę jednorazową za zgłoszenie na konto Urzędu Patentowego RP.

6. Złożyć wypełnioną dokumentację zgłoszeniową osobiście, za pośrednictwem poczty lub online w Kancelarii Ogólnej UPRP.

 

Jeśli zaistnieje potrzeba zasięgnięcia porady lub konsultacji można zwrócić się do rzecznika patentowego, którego można znaleźć w każdej kancelarii patentowo-prawnej. Jedną z godnych polecenia jest Kancelaria Poraj z Poznania, która służy doradztwem na każdym etapie związanym z postępowaniem rejestracyjnym.

Urząd Patentowy RP dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego niezwłocznie po upływie trzech miesięcy od daty dokonania zgłoszenia. Do momentu wydania decyzji zgłaszający może dokonywać zmian i poprawek w zgłoszeniu.

Na znaki towarowe udzielane są prawa ochronne. Przez uzyskanie prawa ochronnego, nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego na dany znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia. Urząd Patentowy pobiera opłaty na dwóch etapach postępowania: opłatę jednorazową (w momencie zgłoszenia) oraz opłaty okresowe (za kolejne okresy ochrony).

Większość przedsiębiorców nadal buduje reputację swojej firmy bez zadbania o kwestie prawne (może nam w tym pomóc Kancelaria Poraj). W momencie gdy nasza marka staje się atrakcyjna, zaczyna cieszyć się uznaniem, może ona stać się celem różnych podmiotów chcących ją wykorzystać. Wtedy właśnie powinniśmy zadbać o rejestrację naszej marki. Zarejestrowanie znaku, który posiada renomę, uchroni nas przed nieuczciwą konkurencją. Podniesie również jego wartość w oczach potencjalnych partnerów biznesowych i zmniejszy ryzyko nieuprawnionego używania lub kopiowania znaku.

 

Dopóki firma nie jest w posiadaniu świadectwa ochronnego na znak, nie może mieć pewności, że używana przez nią nazwa jest bezpieczna. Rejestracja znaku towarowego daje możliwość przedsiębiorcy zakazania używania nazwy podobnej, jeśli spowoduje ona ryzyko wprowadzenia klienta w błąd.

Biorąc zatem pod uwagę wszystkie utrudnienia, jakie mogą wynikać z braku zgłoszenia oznaczenia naszej firmy, warto ponieść niezbędne wydatki prowadzące do zarejestrowania takiego oznaczenia jako znak towarowy. W razie potrzeby łatwiej będzie nam udowodnić nasze prawo do oznaczenia i zakazać konkurentom jego naruszenia.