Prawa autorskie w zawodzie dziennikarza

Dodano: 25.06.2013

Dziennikarz ze względu na typ wykonywanej pracy jest niejednokrotnie narażony na naruszenie praw autorskich. Osoba trudniąca się tym zawodem powinna dokładać wszelkich umiejętności, by nie dopuścić do takich oskarżeń.

Prawa i obowiązki dziennikarza regulowane są prawem prasowym. Przede wszystkim dziennikarz zobowiązany jest działać etycznie i zgodnie z zasadami obyczajowymi. Ponadto:

– skrupulatnie i zgodnie z prawem uzyskiwać rzetelne informacje,

– chronić anonimowość informatorów,

– używać poprawnej polszczyzny i nie reklamować używania brzydkich zwrotów.

O przekroczeniu dóbr indywidualnych mówimy w momencie złamania prawa przez reportera, podczas wykonywania swojego zawodu. W trakcie sprawy sądowej oskarżony powinien okazać mocne dowody, które potwierdzą brak niekorzystnych konsekwencji opublikowanego wywiadu dla poszkodowanego.

Jeśli naruszenie dóbr osobistych nie miało większych skutków, sąd nakaże sprostowanie naruszających indywidualne dobra treści. Jeśli konsekwencje artykułu były znaczne, dziennikarz może być obciążony odszkodowaniem lub stracić prawo do wykonywania zawodu.

Ewelina Uroda