Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych w UE

Dodano: 29.07.2019

Prowadząc biznes z siedzibą na terenie Unii Europejskiej, należy znać obowiązujące przepisy dotyczące VAT-u oraz stawki przyjęte w poszczególnych krajach. Sprawdź podstawowe zasady naliczania podatku od towarów i usług w transakcjach międzynarodowych w UE.

Podatek VAT w UE – podstawowe reguły

W UE obowiązują standardowe przepisy dotyczące VAT-u, ale ich stosowanie w praktyce różni się w poszczególnych krajach. Zazwyczaj trzeba płacić podatek od wszystkich towarów i usług, także od sprzedaży konsumentowi końcowemu. VAT jest pobierany również na kolejnych etapach procesu produkcyjnego (przy zakupie komponentów, montażu czy transporcie).

W każdym kraju członkowskim stosuje się stawkę podstawową, obowiązującą wobec większości sprzedawanych towarów i usług. Jej wysokość to minimum 15%. W UE stawki obniżone (zazwyczaj nie niższe niż 5%) można stosować w odniesieniu do ograniczonej liczby towarów i usług. Ponadto niektóre kraje wprowadzają dla wybranych towarów i usług stawki specjalne. Może to być stawka „super obniżona” (np. w Hiszpanii), stawka zerowa albo stawka pośrednia, mająca zastosowanie do części towarów i usług niekwalifikujących się do stawki obniżonej, ale w odniesieniu do których pewne państwa UE stosowały już obniżone stawki w dniu 1 stycznia 1991 r.

Jak zoptymalizować podatek VAT?

Częste zmiany przepisów i zawiłość systemu podatkowego nierzadko sprawiają, że przedsiębiorcy czują się zagubieni. Zwykle rezygnują też poszukiwania sposobów na obniżenie opłat, z którymi wiąże się prowadzenie działalności. Nie warto dawać za wygraną – można skorzystać ze wsparcia specjalistów od finansowej strony prowadzenia biznesu. Aby dowiedzieć się, jak legalnie zmniejszyć wysokość podatków, zajrzyj do przydatnych poradników zawierających praktyczne wskazówki i przekazujących wiedzę w przystępny sposób.

Materiał wideo, w którym udzielono odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące podatku VAT, znajdziesz na stronie: https://www.zustoniemus.pl/produkt/bezpieczny-biznes-bez-zus-u-i-podatkow-nagranie-video-konsultacje/.

Stawki VAT stosowane przez państwa członkowskie

Chociaż VAT pobiera się w całej Unii Europejskiej, każdy kraj indywidualnie ustala swoje stawki podatku. W Niemczech stawka podstawowa wynosi 19, a obniżona – 7. We Włoszech obowiązuje stawka podstawowa: 22, stawka obniżona: 5-10 oraz stawka „super obniżona”: 4. Holandia przyjęła stawkę podstawową 21 i obniżoną 9. W sieci można znaleźć tabele stawek obowiązujących w poszczególnych krajach, które pozwolą szybko sprawdzić konkretne wartości. Warto z nich korzystać, jednak aby zyskać pewność co do wysokości stawki w danym państwie, warto skontaktować się z miejscowym urzędem podatkowym.

Sprzedaż towarów i usług firmie z siedzibą w innym kraju UE

Jeśli sprzedajesz towary firmie, a towary te zostają wysyłane do innego kraju UE, nie pobierasz podatku VAT, jeżeli Twój klient ma ważny numer VAT UE. W Polsce jest to NIP UE, czyli tak zwany NIP europejski. Jeśli sprzedajesz usługi firmie mającej siedzibę w innym kraju UE, również nie musisz pobierać VAT-u od swoich klientów. To oni zapłacą podatek od zakupionych usług według stawki obowiązującej w swoim kraju (działa tu tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia). Co ważne, nadal można odliczyć VAT zapłacony w ramach powiązanych transakcji międzynarodowych w EU, np. za towary lub usługi zakupione, by umożliwić taką sprzedaż.

Sprzedaż towarów i usług konsumentowi końcowemu w innym kraju UE

Przy sprzedaży i wysyłce towarów do konsumentów w innym kraju UE, najczęściej trzeba zarejestrować tam swoją firmę i pobierać VAT według obowiązującej lokalnie stawki. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wartość sprzedaży ogółem do tego kraju w danym roku podatkowym nie przekracza progu określonego przez ten kraj.

W przypadku sprzedaży usług konsumentowi końcowemu w innym kraju UE, z reguły prawie zawsze należy pobierać podatek VAT według stawki obowiązującej w Twoim kraju. Nie dotyczy to jednak usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych. Są one zawsze opodatkowane w kraju klienta.

VAT w transakcjach międzynarodowych w UE a zakup towarów i usług

Jeżeli kupuje się i uzyskuje w innym państwie UE towary lub usługi do celów swojej działalności gospodarczej, trzeba zadeklarować i zapłacić VAT od transakcji według stawki obowiązującej w swoim kraju. Zazwyczaj można później odliczyć tę kwotę przy sporządzaniu deklaracji VAT.

Jeśli Twoja firma ma siedzibę w Unii Europejskiej, nałożone na Ciebie obowiązki w zakresie VAT są różne i uzależnione od tego, w jakim kraju dokonujesz zakupów albo do jakiego kraju sprzedajesz i czy w związku z tym prowadzisz handel towarami czy usługami. Sprzedając swój produkt firmie będącej zarejestrowanym płatnikiem VAT UE, która prowadzi działalność w innym kraju UE, nie pobierasz VAT-u od takiej transakcji. Jeżeli jednak sprzedasz taki sam produkt konsumentowi końcowemu w Unii Europejskiej, obowiązkowe może okazać się pobranie podatku VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w kraju konsumenta.