Odszkodowanie za błąd medyczny – ile można uzyskać?

Dodano: 12.03.2019

Sprawy z zakresu odszkodowania za błąd medyczny i wysokości ewentualnej kwoty zadośćuczynienia dla pacjenta, są coraz popularniejszym tematem w naszym kraju. Ile tak naprawdę można uzyskać?

Każdy przypadek błędu medycznego należy rozpatrywać osobno, ponieważ  nie ma obiektywnych kryteriów pozwalających ocenić jakie dokładnie kwoty należą się za konkretne błędy w sztuce medycznej.

Przy niewielkich uszkodzeniach ciała mogą to być kwoty od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W sprawach dotyczących poważnych błędów w sztuce lekarskiej, kwoty mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych. W skrajnych przypadkach można ubiegać się także o milionowe odszkodowanie za błąd medyczny.

Sprawa w sądzie o odszkodowanie za błąd lekarski

Tym samym należy brać pod uwagę rodzaj błędu, jego następstwa oraz okoliczności osobiste poszkodowanego. Według informacji przekazanej przez Prokuraturę Krajową, w samym 2017 r., prokuratury na terenie całego kraju prowadziły prawie sześć tysięcy spraw dotyczących błędów w sztuce lekarskiej. Skala problemu jest więc bardzo duża. Warto przy tym odnotować, że nie wszystkie sprawy dotyczące błędów lekarskich trafiają do Prokuratury. Dotyczy to raczej najtrudniejszych przypadków, często związanych ze śmiercią osoby poszkodowanej.

W zdecydowanej większości sprawy dotyczące błędów medycznych trafiają na ścieżkę postępowania cywilnego. Najważniejszym celem dla poszkodowanych oraz ich rodzin jest uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania, które zrekompensuje koszty leczenia, koniecznej rehabilitacji oraz doznane cierpienia fizyczne i psychiczne.

Rodzaje świadczeń za błąd w sztuce lekarskiej

Sformułowanie „odszkodowanie” jest zbiorczym określeniem, którego powszechnie używa się do nazwania trzech świadczeń:

  • odszkodowania (koszty leczenia, rehabilitacji, opieki),
  • zadośćuczynienia (suma pieniężna za cierpienie fizyczne oraz psychiczne)
  • renty (świadczenie okresowe na przyszłość).

Sądy cywilne rozpatrują sprawy poszkodowanych przeciwko szpitalom oraz ich ubezpieczycielom o stosowne odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę. W przypadku śmierci poszkodowanego na skutek błędu medycznego, osoby najbliższe mogą się również ubiegać o zadośćuczynienie za krzywdę wywołaną utratą bliskiej osoby.

Szpitale podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej oraz zdarzeń medycznych.  Zanim sprawa trafi na wokandę sądową, najczęściej jest badana przez ubezpieczyciela. To ubezpieczyciel decyduje w pierwszej kolejności o zasadności roszczenia o odszkodowanie oraz jego wysokości.

Niestety w przeważającej ilości przypadków kwoty proponowane przez ubezpieczycieli nie korespondują w żaden sposób z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu. W takim przypadku koniecznym jest skierowanie sprawy do sądu. Często przed sądem można uzyskać kilkukrotnie wyższe odszkodowanie.

Dobry adwokat do sprawy o odszkodowanie

Podstawowym elementem pozwalającym realnie walczyć o wysokie odszkodowanie jest profesjonalny pełnomocnik. Właśnie dlatego wybór odpowiedniego pełnomocnika jest kluczowym działaniem osoby poszkodowanej.

Rzetelny pełnomocnik już na wstępnym etapie analizy sprawy jest w stanie ocenić potencjalne szanse jej powodzenia oraz wstępnie oszacować wysokość możliwego do uzyskania odszkodowania. Osoby, które zostały poszkodowane w wypadkach albo doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z błędem w sztuce lekarskiej otrzymują oferty tzw. biur odszkodowań albo kancelarii odszkodowawczych. Są to podmioty, które często prowadzą działania akwizycyjne już w placówkach szpitalnych.

Warto dokładnie analizować wszystkie oferty kierowane do osób poszkodowanych. Często po podpisaniu umowy osoba poszkodowana nie ma wpływu na to kto dokładnie będzie prowadził jej sprawę, ponieważ umowa jest najczęściej zawierana z handlowcem. W celu dokładnej weryfikacji sprawy warto udać się do adwokata.

Najprościej samemu znaleźć pełnomocnika, któremu zdecydujemy się powierzyć prowadzenie sprawy. Warto w tym celu sprawdzić stronę internetową konkretnej kancelarii adwokackiej (https://kdkadwokat.pl).

Następnie można napisać wiadomość mailową albo zadzwonić na podany numer telefonu. Szukając w internecie informacji na temat wybranej kancelarii adwokackiej, osoba poszkodowana ma okazję zapoznać się z opiniami klientów o poszczególnych pełnomocnikach. Jest to cenne źródło wiedzy pozwalające oddać prowadzenie sprawy w ręce odpowiedniej osoby.