O czym pamiętać podczas pisania pozwu rozwodowego?

Dodano: 09.09.2014

Ostatnio wiele małżonków posiada duże problemy osobiste. Wielu z nich nie da się załatwić pokojowo i potrzebny jest rozwód. Aby jednak został ogłoszony na podstawie decyzji sądu należy napisać i przekazać pozew rozwodowy. Jak powinien wyglądać? Jakie informacje musi przekazywać?

Po pierwsze trzeba powiedzieć, że pozew rozwodowy powinien zostać napisać zgodnie z przyjętą formułą. Zawierać personalia obu małżonków, przyczyny, dokładne oczekiwania, datę i miejscowość oraz czytelny. Koszt wniesienia sprawy to obecnie 600 zł.

Warto jednak {pamiętać|, że nie za każdym razem sprawa kończy się rozwodem. Czasami sąd zleca zorganizowanie mediacji lub separację. Gdy jednak nie pozostają żadne wątpliwości, Wtedy oferuje trwały lub zupełny rozkład związku małżeńskiego.

Sąd nie zgodzi się na udzielenie rozwodu w sytuacji, kiedy decyzja będzie krzywdząca dla małoletnich dzieci lub gdy za rozpad więzi ponosi odpowiedzialność tylko jedna strona.

red. Justyna Błahut