Mobbing w pracy

Dodano: 28.12.2015

Pojęcie mobbingu, choć ciągle wydaje się nowe i nie do końca uświadomione, zostało ujęte w kodeksie pracy już ponad 10 lat temu. Próba uregulowania i uporządkowania zagadnień związanych z mobbingiem w pracy, jest o tyle trudna, gdyż wiąże się czasem z niską wiedzą na temat sposobów rozpoznawania i przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom.

Pracownik, winien znać nie tylko swoje prawa i obowiązki wynikające z tytułu wykonywanej pracy, powinien także mieć świadomość tego, że ma prawo do pracy w środowisku wolnym od mobbingu i szeroko pojętej dyskryminacji.

Czym jest mobbing? W zasadzie możemy mówić o dwóch poziomach mobbingu, jeden dotyczy stosunków pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, inny zaś mówi o relacjach na poziomie pracownik-­pracownik. Rzecz jasna, nie są to relacje przyjacielskie i pożądane w kontaktach międzyludzkich. Mowa tu o uporczywym i długotrwałym nękaniu, wyśmiewaniu, obniżaniu poczucia własnej wartości w oczach innych, dyskredytowaniu, zalecaniu zadań awykonalnych czy tez nie przystających do warunków pracy.

Kryterium po którym można wywnioskować, czy odczuwane przez nas zachowania czy działania mogą mieć coś wspólnego z mobbingiem, to właśnie rozłożenie problemu w czasie. Jednorazowy incydent z pewnością nie może być określony tym mianem, dopiero zauważona powtarzalność negatywnych zachowań, które wydają się nie wynikać z konkretnych przyczyn, mogą sugerować, że mamy do czynienia z mobbingiem.

Osoba mobbingowana nie potrafi normalnie funkcjonować w środowisku pracy, związane jest to nie tylko ze stresem i obawą o kolejne szykany, często sfera emocjonalno-­psychologiczna rzutuje na inne, związane ze zdrowiem fizycznym. Zważywszy na to, że przeciętny pracownik spędza w pracy 8 godzin dziennie, jest to problem dość istotny, konieczny do rozwiązania.

Jeśli wydaje się nam, że wobec nas jest stosowana pewnego rodzaju przemoc psychiczna, możemy się zastanowić  czy staliśmy się ofiarą mobbingu i zacząć szukać pomocy. W pierwszej kolejności musimy uporządkować wszystkie działania które według nas godzą w nasze dobre imię,czy sprawiają, że czujemy się w jakikolwiek sposób zagrożeni. Każde ośmieszenie, wytykanie palcami czy obraźliwe gesty, które notorycznie sprawiają, że czujemy swego rodzaju dyskomfort, powinniśmy notować, z zaznaczeniem okoliczności danego zdarzenia. Nie należy milczeć, gdyż mobber właśnie w ten sposób stara się zyskiwać przewagę, licząc na to, że zastraszanie wywoła strach i bezbronność Każdorazowo należy szukać świadków a jeśli takich nie ma, należy naświetlać problem wśród innych współpracowników, rodziny czy znajomych.

Należy zadać sobie istotne pytanie, czy chcemy kontynuować pracę w firnie i dochodzić swoich praw, czy też zakończyć współpracę i żądać odszkodowania­ zadośćuczynienia. W naszym interesie jest udowodnić, to, że rzeczywiście jesteśmy mobbingowani. Najlepiej jest w tym celu zasięgnąć pomocy prawnej, przykładowo strona prawnika, który zajmuje się mobbingiem w pracy, wówczas uporządkujemy swoje zachowania, poznamy prawa jakie nam przysługują i uświadomimy sobie jak należy poruszać się w takiej rzeczywistości. Jest to ważne ze względu na prawidłowe funkcjonowanie nie tylko w środowisku pracowniczym ale także rodzinnym.