Likwidacja spółki — jak wygląda procedura?

Dodano: 14.06.2019

Likwidacja spółki to złożona procedura, wymagająca dokładnego przygotowania, zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz właściwego przeprowadzenia. Dowiedz się więcej na temat tego procesu i sprawdź, kiedy warto skorzystać ze doradztwa prawnego.

Kiedy konieczna jest likwidacja spółki?

Likwidacja spółki okazuje się nieraz najbardziej korzystnym finansowo rozwiązaniem w wielu kryzysowych sytuacjach. Często dochodzi do niej także w przypadku spółek tworzonych w ściśle określonym celu — dobrym przykładem jest np. likwidacja spółki z o.o. założonej na potrzeby konkretnego projektu, który właśnie zostaje zamknięty. Jeżeli po zrealizowaniu celu przekształcenie lub sprzedaż spółki wydają się nieopłacalne, najlepszym wyjściem może być właśnie likwidacja. Likwidacje spółek przeprowadza się także wtedy, gdy chcemy wycofać środki, które w nie zainwestowaliśmy.

Jak przebiega proces likwidacji spółki?

Likwidacja spółki jest złożonym procesem, ponieważ prawo musi chronić interesy ewentualnych wierzycieli. Pierwszym etapem likwidacji jest jej otwarcie, co następuje na mocy uchwały wspólników bądź wynika z umowy spółki. Mamy obowiązek zgłoszenia tego faktu w sądzie rejestrowym oraz przygotowania bilansu otwarcia likwidacji. Wszystkimi czynnościami związanymi z likwidacją spółki zajmują się likwidatorzy, powołani przy otwarciu całego procesu. Są nimi z reguły członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wyznaczą na to stanowisko inne osoby.

Otwarcie likwidacji spółki musi również zostać ujawnione w Monitorze Sądowym i Gospodarczym — od tego momentu wierzyciele mają trzy miesiące na zgłaszanie wierzytelności.

Do najważniejszych zadań likwidatorów należy uregulowanie zobowiązań i ściągnięcie należności. Konieczne jest spieniężenie majątku spółki oraz zaspokojenie wierzycieli. Dzień przed dokonaniem podziału majątku spółki pomiędzy wspólników należy sporządzić sprawozdanie likwidacyjne, które musi zostać zatwierdzone uchwałą przy bezwzględnej większości głosów. Sprawozdanie to zostanie złożone w sądzie rejestrowym razem z wnioskiem o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców. Postanowienie sądu rejestrowego o wykreśleniu z KRS stanowi zakończenie procesu likwidacji, trwającego zwykle od 6 do 12 miesięcy.

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia doradcy prawnego?

Likwidacja spółek to procedura, w przypadku której często korzystamy z pomocy kancelarii prawnych. To rozsądne rozwiązanie, ze względu na stopień skomplikowania sprawy oraz dużą wagę konsekwencji wynikających z ewentualnych błędów popełnionych na różnych etapach postępowania.

Szczególnie wskazana jest pomoc prawna przy takich procesach jak likwidacja spółki cywilnej czy likwidacja spółki jawnej. W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze skomplikowaną procedurą i dodatkowymi obowiązkami w zakresie prawa podatkowego; przy spółce jawnej konieczne jest z kolei uczynienie likwidatorami wszystkich wspólników oraz spełnienie wielu innych ściśle określonych warunków. Eksperci w tej dziedzinie prawa pomogą przeprowadzić proces sprawnie i skutecznie, dopilnują kompletowania dokumentów oraz przestrzegania terminów, a przede wszystkich służyć będą profesjonalnym doradztwem na każdym etapie likwidacji.