Licytacja komornicza – w jakich okolicznościach może dojść do skutku?

Dodano: 09.06.2015

Każdego roku odbywa się w naszym kraju kilkadziesiąt tysięcy licytacji komorniczych. Pod młotek idą nieruchomości np. obciążone hipoteką, których poprzedni właściciele stali się niewypłacalnymi dłużnikami. Przedmioty licytacji można wówczas nabyć w cenie znacznie poniżej ich pierwotnej wartości rynkowej. Kiedy zatem licytacja prowadzona przez komornika dochodzi do skutku?

Versteigerung

Aby licytacja zadłużonego mienia mogła się odbyć, komornik ma obowiązek wysłać do dłużnika wezwanie do uiszczenia zaległej sumy w ciągu dwóch tygodni. W tym samym czasie kieruje do sądu prowadzącego księgę wieczystą danej posiadłości wniosek o sporządzenie wpisu do owej księgi o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Po tej procedurze można zająć nieruchomość, a dłużnik traci prawo do rozporządzania nią. Oprócz tego licytacja musi być poprzedzona opisem i oszacowaniem nieruchomości. Protokół owych procedur powinien zawierać jej oznaczenie, dane dotyczące powierzchni i terenu oraz oznaczenie księgi wieczystej. Wyceny nieruchomości przeznaczonej do licytacji dokonuje biegły rzeczoznawca, który zostaje wyznaczony przez komornika. Jeżeli wierzyciel nie wyrazi zgody na inne miejsce licytacji, komornik ma obowiązek wyznaczyć ją w lokalizacji, w której zadłużona nieruchomość się znajduje. Data pierwszej licytacji winna zostać wyznaczona możliwie najwcześniej, a okres pomiędzy ukazaniem się ogłoszenia zapowiadającego licytację a jej terminem powinien wynosić co najmniej tydzień. Ogłoszenie powinno się ukazać na drodze obwieszczenia, które komornik wysyła do uczestników postępowania, jak również urzędu gminy oraz urzędu skarbowego, któremu podlega licytowana nieruchomość. Ogłoszenie o planowanej licytacji powinno także zostać podane do publicznej wiadomości w budynku sądu oraz siedzibie urzędu gminy. Oprócz powyższego, kolejnym warunkiem jest ukazanie się ogłoszenia o przetargu w sieci, lokalnej gazecie oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Z aktualnymi licytacjami można zapoznać się na tarnow-komornik.pl. Licytacji może również podlegać własność ruchoma,. taka jak samochód, sprzęt elektroniczny lub AGD.

Licytacja ma charakter publiczny, a nad jej przebiegiem czuwa sędzia. Na pierwszej licytacji cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania, zaś na drugiej 2/3. Deklarowane postąpienie licytujących nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej i musi być zaokrąglone do pełnej kwoty. Aby licytacja doszła do skutku musi się na niej pojawić co najmniej jeden licytujący. Oczywiście licytację przed komornikiem wygrywa ten, kto zgłosił gotowość nabycia jej przedmiotu po najwyższej cienie. Gdy po trzykrotnym wezwaniu nikt z pozostałych licytujących nie zgłasza się z ofertą wyższej ceny, wtedy komornik przybija zakończony przetarg. Według kodeksu postępowania cywilnego, osobami które nie mogą wziąć udziału w licytacji są dłużnicy, komornik oraz członkowie rodzin. Zwycięzca przetargu musi jeszcze spełnić wszystkie warunki licytacji i dopiero wówczas sąd wydaje decyzję o przeniesieniu prawa własności na rzecz licytanta.

Tak w uproszczeniu wygląda schemat postępowania, aby licytacja mogła się odbyć. Szerokim zakresem podobnych spraw zajmuje się tarnow-komornik.pl. Szczególnie od czasu kiedy kryzys finansowy zawitał do Polski, niektóre oferty są stają się prawdziwą okazją dla chętnych nabywców.