Kto ma prawo do urlopu bezpłatnego?

Dodano: 27.02.2014

Każdy pracujący na podstawie umowy o pracę może wnioskować o przyznanie urlopu bezpłatnego. Z całą pewnością ostateczna decyzja leży w rękach pracodawcy, który ocenia zasadność wydania wolnego. Kiedy zatrudniony powinien ubiegać się o taki urlop? W jakich przypadkach otrzyma odpowiedź odmowną?

Podstawą do przyznawania urlopu bezpłatnego jest wypełnienie formularza na piśmie, który wskazuje termin lub okres obowiązywania zwolnienia z pracy oraz powody następującej nieobecności. Musi zostać przedstawiony kierownikowi odpowiednio wcześnie, aby mógł przejrzeć pismo i wydać decyzję.

Zgodnie z prawem przyznanie urlopu bezpłatnego oznacza, że zatrudniony nie uzyska pensji za dni, w których nie pojawił się w miejscu zatrudnienia. Termin ważności nie jest ograniczony i zwykle dyskutowany z przełożonym.

Po zakończeniu trwania urlopu pracownik powinien powrócić do swoich obowiązków zawodowych i zajmować pozostawione stanowisko. Jeśli natomiast pracownik nie stawi się w przedsiębiorstwie może zostać odsunięty bez zastosowania okresu wypowiedzenia.

red. Justyna Błahut