Komu przysługuje ulga prorodzinna?

Dodano: 25.07.2013

Składając jedno zeznanie podatkowe małżonkowie mogą uzyskać ulgę na wspólne dzieci oraz na, których rodzicem jest jedno z małżonków.

Ulga prorodzinna należy do najdogodniejszych odliczeń w rocznych zeznaniach podatkowych, ponieważ:

– można ją odliczyć od podatku,

– kwota odliczenia jest spora,

– wartość rozliczenia zależy od liczby posiadanych dzieci.

Z prorodzinnej skorzystać mogą trzy grupy podatników:

– osoby wykonujące władzę rodzicielską w danym roku podatkowym,

– osoby będące opiekunami prawnymi dziecka, które z nimi przebywało,

– osoby będące rodzicami zastępczymi, na podstawie orzeczenia sądu.

Z ulgi na dziecko może także skorzystać małżonek, który nie jest biologicznym rodzicem dziecka. Taka możliwość przewidziana jest w ustawie o PIT, która mówi o tym, że małżonkowie mają możliwość odliczenia ulgi przedmiotowej od ich wspólnego podatku. Oznacza to, że we wspólnym zeznaniu PIT wskazana może zostać całościowa kwota z tytułu wychowywania dzieci wspólnych lub dzieci z wcześniejszego związku małżonka, jeżeli podatek został wyliczony na imię dwojga małżonków. Przyzwolenie na określenie podatku na imię obojga małżonków umożliwia również skorzystanie z odliczenia ulgi prorodzinnej w przypadku, gdy małżonek będący rodzicem dziecka nie otrzymuje dochodów.

Joanna Walerowicz