Komu należy się urlop ojcowski?

Dodano: 26.08.2014

Od dłuższego czasu dużo dyskutuje się o odpowiedzialnym rodzicielstwie i podziale obowiązków rodzicielskich. Do tej pory większość zadań wykonywały kobiety, które rezygnowały z rozwoju zawodowego dla dobra dzieci. Od kilku lat znane w Polsce są również urlopy ojcowskie. Na jakich zasadach są przydzielane? W jakich sytuacjach można z niego skorzystać?

Po pierwsze trzeba wyjaśnić, że o urlop ojcowski mogą się starać pracownicy, którzy pracują na podstawie umowy o pracę i mają prawo do podstawowych świadczeń. Z pewnością otrzymać go można na wniosek i po zbadaniu sprawy przez pracodawcę.

Pisma konieczne do pozytywnego rozpatrzenia prośby to w pierwszej kolejności akt urodzenia dziecka, pismo od pracodawcy, zaświadczenie o możliwości wykorzystania z urlopu oraz zaświadczenie o odprowadzaniu wszystkich składek.

Urlop ojcowski nie przekracza 14 dni i musi być wybrany jednorazowo. Skorzystanie z niego nie wpływa na warunki odbywania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Jest płatny i musi zostać wykorzystany do momentu ukończenia 12 miesiąca życia dziecka. Wskazanie najlepszego terminu uzależnione jest od rodzica.

red. Justyna Błahut