Kiedy warto skorzystać z usług notariusza, chociaż nie jest to konieczne

Dodano: 05.10.2017

W pewnych sytuacjach życiowych, umowy między stronami nie skutkują koniecznością sporządzenia aktu notarialnego, jednakże warto udać się do notariusza, ponieważ przynosi to korzyści obu lub przynajmniej jednej stronie transakcji.

Bezpieczna pożyczka

Przykładem kwestii niewymagającej potwierdzenia aktem notarialnym jest umowa pożyczki. Do specjalisty, jakim jest notariusz warto udać się także, by bezproblemowo dokonać egzekucji długu, ominąwszy długotrwałą i kosztowną drogę sądową, a także, by sporządzić umowę przedwstępną poprzedzającą kupno czy sprzedaż nieruchomości.

Chociaż udzielnie pożyczki co do zasady nie wymaga obecności i udziału notariusza, jednakże w razie jakichkolwiek problemów z odzyskaniem należności, akt notarialny znacznie skraca czas dochodzenia roszczeń czy odsetek. Dzięki temu można również ominąć drogę sądową. W umowie pożyczki potwierdzonej notarialnie można zawrzeć także informację o zabezpieczeniu hipotecznym.

Umowa przedwstępna

Także umowa przedwstępna nie musi być zawierana w obecności notariusza, jednakże akt notarialny jest to forma znacznie bezpieczniejsza, niż zwyczajne podpisanie umów przez obie strony. Dzięki ofercie notariusza możliwe jest zagwarantowanie osiągnięcia zamierzonego w umowie celu.

W umowie notarialnej można wykorzystać instytucję zadatku, czy zabezpieczenia hipotecznego roszczeń o zwrot zaliczki. W razie jakichkolwiek problemów z wywiązaniem się z umowy, nie ma wtedy konieczności wstąpienia na drogę sądową, ponieważ rozwiązanie nieprzewidzianych sytuacji jest określone w akcie notarialnym.

Akt notarialny i poddanie się egzekucji

Czy w razie problemów z odzyskaniem należności od dłużnika, konieczne jest oddanie sprawy do sądu? Oznacza to zwykle długotrwały i kosztowny proces, więc korzystne jest rozwiązanie sprawy przy udziale notariusza. W jego kancelarii sporządza się wtedy akt notarialny, poświadczający poddanie się egzekucji przez dłużnika.

Znacznie skraca to czas rozwiązania problemu, ponieważ wierzyciel od razu zyskuje prawo do egzekucji należności. Dłużnik również nie musi obawiać się tego, że należność będzie odzyskiwana w sposób, który pobawi go środków do życia. Jest to pewien rodzaj ugody między stronami. Dzięki niej każda może liczyć na pomyślne zakończenie sprawy. Warto wiedzieć, że za sporządzenie aktu notarialnego poświadczającego poddanie się egzekucji płaci dłużnik. Jest to więc dodatkowa korzyść dla wierzyciela.