Kiedy potrzebny jest interwenient?

Dodano: 23.09.2014

Interwenient to osoba, która uczestniczy w sprawach cywilnych. Zwykle powodem dołączenia do postępowania jest uzyskanie wyznaczonego celu. Zgodnie z polskimi przepisami interwencja przyjmuje dwie formy. Który podział stosuje się najczęściej? Czy udział interwenta ma wpływ na przebieg całej sprawy?

Po pierwsze trzeba wyjaśnić, że najczęściej spotkać się można z interwencją główną i uboczną. Wymieniona najpierw dotyczy sytuacji, w której interwenient przybywa na proces osób ze sobą niespokrewnionych, gdyż chce odzyskać swoje prawa lub rzeczy. Wedle ustaleń wnosić ją można aż do zakończenia rozprawy pierwszej instancji.

Natomiast druga zachodzi, gdy interwenient z przyczyn prawnych chce rozwiązać całą sprawę na rzecz wybranej strony i zawsze jej broni. Czasami nawet zastępuje stronę przed sądem.

Z pewnością każda strona może wnieść wniosek o usunięcie interwenienta i dołączyć uzasadnienie. Jednak prośba musi zostać złożona maksymalnie dobę przed rozpoczęciem planowanej rozprawy.

red. Justyna Błahut