Kiedy porozumienie jest umową o pracę?

Dodano: 10.07.2013

W Polsce popularne są różne typy zatrudniania pracowników do firmy. Umowy o pracę, dokumenty zlecenia czy umowy o dzieło. Czasami pracodawcy łączą zalety tych umów, dlatego o rodzaju porozumienia rozporządza jego treść, a nie nazwa.

W sytuacji, gdy zapis umowy znacznym stopniu odzwierciedla zasady ujęte w Kodeksie Pracy, a mianowicie: pracodawca zatrudnia pracownika na rzecz wywiązywania się przez niego z obowiązków pracy w określonym miejscu i czasie. Za dyspozycyjność na rzecz zatrudniającego, pracobiorca dostaje określone wynagrodzenie, to umowa ma tytuł umowy o pracę.

Ważna jest forma odbywania pracy dla wypłacania wcześniej emerytury. Osoba, która może ubiegać się o takie świadczenie musi płacić składki na ubezpieczenie społeczne i pracować na bazie porozumienia o pracę. Czasami osoby w wieku emerytalnym pracują na umowę zlecenie, ale posiadają opłacane składki. Wtedy wątpliwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są spore i w imię zasady „ na złość podatnika” nie wydają emerytury.

W scharakteryzowanej sytuacji warto skierować się do sądu, ponieważ prawo do wcześniejszej emerytury w większości przypadków zostanie skierowane na nasza korzyść.

Ewelina Uroda