Kiedy należy się urlop bezpłatny?

Dodano: 09.12.2013

Każdy podwładny przyjęty w ramach umowy o pracę ma prawo przedstawiać wniosek o urlop bezpłatny. Oczywiście końcowa decyzja znajduje się w rękach przełożonego, który bada uzasadnienie przydzielenie wolnego. W jakich sytuacjach zatrudniony powinien starać się o taki urlop? W jakich sytuacjach otrzyma odmowę?

Podstawą do wydawania urlopu bezpłatnego jest wygenerowanie pisemnego wniosku, który wskazuje dzień lub okres działania zwolnienia z obowiązków służbowych oraz przyczyny planowanej nieobecności. Musi zostać przekazany kierownikowi odpowiednio wcześnie, aby mógł zaznajomić się z pismem i podjąć decyzję.

W zgodzie z prawem przyznanie urlopu bezpłatnego oznacza|wiąże się z tym}, że pracownik nie otrzyma pieniędzy za dni, w których nie przybył na miejsce zatrudnienia. Okres obowiązywania nie jest określony prawnie i zazwyczaj dyskutowany z przełożonym.

Po zakończeniu trwania urlopu podwładny musi powrócić do swoich powinności i zajmować pozostawione stanowisko. Jeśli jednak pracownik nie pojawi się w przedsiębiorstwie może zostać zwolniony bez uwzględnienia okresu wypowiedzenia.

red. Justyna Błahut