Kancelaria adwokacka radzi: kiedy rodzice odpowiadają za szkody spowodowane przez dzieci?

Dodano: 26.11.2018

Kancelaria adwokacka Poznań – podobnie jak wielu innych specjalistów oferujących usługi związane z pomocą prawną – bardzo często musi zajmować się skomplikowanymi sprawami. Wiele z nich na pierwszy rzut oka wydaje się prostymi tematami, ale jak adwokaci przeanalizują wszystkie zebrane informacje to okazuje się, że problem jest dużo bardziej złożony.

  1. Odpowiedzialność rodziców za dziecko
  2. Szkody spowodowane przez działania nieletniego
  3. Stopień rozwoju dziecka a jego wiek
  4. Sprawdzona kancelaria adwokacka Poznań

Dodatkowo istotne jest, aby znaleźć odpowiedniego specjalistę. Nie wszystkie kancelarie radzą sobie tak samo sprawnie z powierzonymi sprawami, więc zanim zleci się komuś prowadzenie sprawy dobrze jest poznać opinie na jego temat. Dzięki temu można również uniknąć niepotrzebnych kosztów, jeżeli od razu trafi się do doświadczonych prawników jak ci, którzy tworzą zespół jakim dysponuje kancelaria adwokacka Poznań.

Odpowiedzialność rodziców za dziecko

Do momentu osiągnięcia pełnoletności dziecko pozostaje pod opieką rodziców, a co za tym idzie odpowiadają oni za jego postępowania. Według prawa rodzice są wówczas przedstawicielami ustawowymi niepełnoletniego dziecka, jednak zgodnie z zasadą za wszystkie szkody, które wyrządzi dziecko nie ponosi ono odpowiedzialności do momentu osiągnięcia 13 roku życia. Wynika to z faktu, że młoda osoba nie jest jeszcze wystarczająco rozwinięta pod względem psychofizycznym, aby móc zawsze właściwie postępować. Na szczęście nie eliminuje to możliwości uzyskania odszkodowania przez poszkodowanego. Brak odpowiedzialności przez małoletniego, który nie ma jeszcze 13 lat nie przekłada się jednak automatycznie na obciążenie winą rodziców lub opiekunów. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, za szkody odpowiedzialna jest osoba, która powinna sprawować nadzór nad małoletnim, ale z jakiegoś powodu nie zrobiła tego wystarczająco starannie.

Inaczej natomiast wygląda odpowiedzialność małoletnich, którzy ukończyli już 13 rok życia. Chociaż teoretycznie takie osoby powinny już same odpowiadać za swoje winy, to w przypadku młodzieży o niskim stopniu rozwoju psychofizycznego może wystąpić niemożliwość przypisania im winy.

Szkody spowodowane przez działania nieletniego

Chociaż to rodzice (lub prawni opiekunowie) powinni odpowiadać za szkody, które zostały wyrządzone przez dzieci, mogą się oni uwolnić od takiego obowiązku, szczególnie jeżeli szkoda wyrządzona przez małoletniego powstała pomimo należytego dokonywania nad nim nadzoru przez opiekunów. Dodatkowo to poszkodowany musi wskazać szkodę, oszacować jej wysokość oraz udowodnić związek przyczynowy pomiędzy jej powstaniem a działaniem małoletniego. Jeżeli sytuacja majątkowa rodziców odpowiedzialnych za małoletniego nie jest najlepsza, może się okazać, że nie będą oni mogli ponieść należytej odpowiedzialności. W takich sytuacjach nawet jeżeli sprawca nie ma ukończonego trzynastego roku życia, a przemawiają za tym okoliczności oraz jego stan majątkowy, taka osoba może zostać pociągnięta do całkowitego lub częściowego naprawienia szkody.

Stopień rozwoju dziecka a jego wiek

Niewystarczające rozwinięcie umysłowe dziecka może go uchronić przed przypisaniem winy, nawet jeżeli ma pomiędzy 13 a 18 lat. Jest to niestety często wykorzystywane przez obrońców takich sprawców, co zazwyczaj budzi wiele kontrowersji wśród poszkodowanych. Pozostaje mu wówczas tylko dochodzenie naprawienia szkody od opiekunów lub rodziców, jednak nie brakuje przypadków, gdy uchylają się wówczas od tego obowiązku. Mogą to zrobić dzięki udowodnieniu faktu, że zapewnili staranny nadzór nad małoletnim. Ze względu na specyficzny charakter wszystkich tego typu spraw, warto nawiązać współpracę z doświadczoną kancelarią, która będzie mogła udzielić niezbędnego wsparcia na każdym etapie sprawy. Jedną z lepszych, które posiadają ogromne doświadczenie w takich tematach jest kancelaria adwokacka Poznań, z którą można skontaktować się drogą elektroniczną lub telefoniczną. Osoby mieszkające w pobliżu Poznania mogą również osobiście umówić się na spotkanie. Nawet jeżeli ktoś mieszka w innym miejscu może skorzystać z tej pomocy prawnej, gdyż w razie potrzeby zatrudnieni tu specjaliści mogą dojechać do klienta. Wszystkie szczegóły warto jednak omówić podczas kontaktu z kancelarią.

Sprawdzona kancelaria adwokacka Poznań

Za wybraniem doświadczonej kancelarii przemawia kilka argumentów. Najważniejszym z nich jest przede wszystkim to, że klient może wówczas liczyć na fachową pomoc. Nie trzeba się też martwić wysokimi kosztami, gdyż pomimo wieloletniego doświadczenia kancelaria oferuje usługi w bardzo atrakcyjnych cenach. Każdy potrzebujący pomocy może więc w dowolnym momencie zlecić prowadzenie własnej sprawy. Powierzając to specjalistom oszczędza się zarówno czas – efekty będą widoczne już po kilku lub kilkunastu dniach – jak również pieniądze. Konkurencyjne kancelarie bardzo często starają się jak najwięcej zarobić na klientach, przez co potrafią ciągnąć proste sprawy całymi tygodniami. Tutaj tego typu sytuacje nigdy nie mają miejsca, co potwierdzają opinie licznych zadowolonych klientów.