Jakie zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców?

Dodano: 02.05.2014

Już jutro wejdą w życie nowe ustalenia prawne dotyczące przyjmowania do pracy obcokrajowców. Przekształceniom ulegną najważniejsze i obowiązujące do tej pory zasady. Przede wszystkim te, które dotyczyły pobierania zezwolenia na pracę oraz na przebywanie w innym państwie. W jaki sposób cudzoziemiec odnajdzie zatrudnienie?

Po modernizacjach odebranie pozwolenia na pobyt będzie równe możliwości podjęcia pracy. Aczkolwiek, żeby do tego doszło trzeba wykazać oraz spełnić kilka istotnych warunków, które zadecydują o dalszych losach składającego wniosek.

Po pierwsze należy posiadać ubezpieczenie zdrowotne oraz przedstawić źródło dochodów, które pozwolą na utrzymanie siebie i rodziny. Dodatkowo niezbędne jest znalezienie mieszkania lub innego schronienia oraz podanie orientacyjnego wynagrodzenia.

Trzeba jednak pamiętać, że zezwolenie pozostanie aktualne przez 3 lata. Później to obcokrajowiec, a nie zatrudniający, będzie walczył o przedłużenie. W przypadku szybszej utraty posady pobyt będzie nadal legalny.

red. Justyna Błahut