Jakie zmiany w Kodeksie pracy weszły w życie od 2013 roku?

Dodano: 27.06.2013

Od początku tego roku obowiązują nowe przepisy, których zamiarem jest ułatwienie otwarcia prowadzenia własnej firmy.

Zgodnie z nowelizacją powinności informacyjne związane z otwarciem działalności gospodarczej uległy zniesieniu. Powodem tych zniesień jest potrzeba uproszczenia procedury związanej z założeniem przedsiębiorstwa. Ułatwienie polega na tym, że osoba nie musi informować Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej o fakcie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przedtem informowanie polegało na podaniu rodzaju, zakresu i lokalizacji nowej działalności. Wraz z tym przepisem zniesione zostały sankcje dotyczące niespełnienia tego obowiązku informacyjnego.

Okres czasu wydania potwierdzenia o przyznaniu numeru NIP dla rozpoczynającego działalność podmiotu gospodarczego został skrócony do 3 dni.

Ustawa, która obecnie obowiązuje zapewniła również Państwowej Inspekcji Sanitarnej dostęp do informacji zawartych w krajowym spisie REGON i dostęp do danych zgromadzonych na koncie płatnika składek prowadzonego przez ZUS.

Urzędy statystyczne muszą udostępnić dane PIP i PIS dotyczące przedsiębiorstw deklarujących zatrudnienie pracowników do obowiązków obejmujących zakres praktyk tych inspekcji.

Joanna Walerowicz