Jakie są najczęściej zadawane pytania do notariusza?

Dodano: 14.10.2015

Kancelarie notarialne trzeba odwiedzać w różnych sytuacjach życiowych. Bardzo często tego typu wizyty wiążą się z dużym stresem. Niepotrzebnie – zadaniem notariusza jest udzielenie rady, a przede wszystkim odszukanie skutecznego rozwiązania problemów. Warto mieć to na uwadze i odpowiednio się przygotować.

Buchhalter bei Steuerprüfung im Büro

Najczęściej zadawane pytania

Zadaniem notariusza jest przede wszystkim odczytywanie tekstów różnych umów oraz poświadczanie dokumentów. Kancelaria notariusz-balas.pl sporządza m.in. akty notarialne, poświadczenia dziedziczenia, spisuje protokoły i przyjmuje na przechowanie rozmaite umowy.

Czym jest akt notarialny? Akt notarialny to dokument urzędowy, który potwierdza dokonanie jakiejś czynności prawnej. Może to być np. oświadczenie, umowa sprzedaży, pełnomocnictwo lub protokół. Akt musi zawierać m. in. dane stron i dane notariusza, a także opis stanu prawnego i podpisy wszystkich biorących udział w akcie.

Jakie dokumenty zabrać do notariusza? Wszystko zależy od tego, jaki akt notarialny ma się zamiar podpisać. Inne dokumenty zabiera się ze sobą w przypadku sporządzania umów sprzedaży, darowizny, inne kiedy spisuje się testament lub sporządza intercyzę. Najlepiej najpierw rozmówić się z notariuszem i odpowiednio wcześnie przygotować komplet potrzebnych dokumentów.

Do czego służy wypis? Wypisy to kopie oryginału aktu notarialnego, który musi zostać w kancelarii. Mają one dokładnie taką samą moc prawną. Notariusz musi je podpisać, parafować załączniki i opatrzyć pieczęcią.

Czy notariuszy obowiązuje tajemnica zawodowa? Tak. Reguluje to ustawa Prawo o notariacie. Notariusz musi zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, które poznał podczas wykonywania potrzebnych czynności notarialnych. Tajemnica zawodowa może być uchylona tylko przez sąd lub Ministra Sprawiedliwości, w innym przypadku cały czas obowiązuje.

Czy wszystkie strony muszą stawić się w kancelarii przy podpisywaniu aktu? Niekoniecznie. Jeżeli np. powodem nieobecności jest długotrwała choroba, notariusz może sporządzić akt poza kancelarią, np. w szpitalu. Jeśli z kolei problemem jest duża odległość, zawsze można skorzystać z pełnomocnictwa do dokonania czynności notarialnej. Niestety,  nie w każdym przypadku można posłużyć się pełnomocnictwem. Wykluczone jest to np. przy sporządzeniu testamentu.

Ile pieniędzy przygotować dla notariusza? Wynagrodzenie notariusza to tzw. taksa notarialna. Określa ona, jaka jest maksymalna stawka za dokonanie konkretnej czynności notarialnej. Żaden notariusz nie może jej przekroczyć, ale z wielu względów może obniżać cenę. Każdą czynność notarialną wycenia się osobno. Niestety, klient kancelarii musi także opłacić podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty sądowe.

Obrona interesów

Zadaniem notariusza jest odpowiednie zabezpieczenie interesów swoich klientów, jest on osobą zaufania publicznego. W dzisiejszych czasach kontakt z notariuszem jest znacznie ułatwiony. Np. z notariuszem z kancelarii notariusz-balas.pl wystarczy umówić się za pomocą e-maila lub skontaktować się z nim telefonicznie.