Jakich praw muszą przestrzegać dziennikarze?

Dodano: 17.07.2013

Dziennikarze są zobowiązani przestrzegać zasad etyki zawodowej swojej profesji oraz zasad współżycia społecznego. Działają oni dla dobra społeczeństwa i narodu. Regulacje prawne przewidują, że dziennikarz ma prawo do pozyskiwania informacji w dwóch postaciach. Jako obywatel ma dostęp do informacji publicznych oraz dziennikarskie prawo do informacji.

To specjalne dziennikarskie prawo uprawnia go do kontaktu z przedstawicielami jednostek organizacyjnych, którzy muszą zapewnić mu swobodną współpracę z pracownikami oraz ułatwić zebranie informacji i stanowisk. W przypadku stanowczego sprzeciwu na wypowiedź w danym temacie, dziennikarz nie może zmuszać osób trzecich do wypowiadania się.

W swoich działaniach dziennikarz powinien zachować szczególną rzetelność oraz dokładność przy zbieraniu materiałów prasowych i sprawdzać je pod względem zgodności z prawdą. Co więcej dziennikarz zobowiązany jest ochraniać interesy i dobra osobiste swoje osobowe źródła informacji, którzy działają w dobrej wierze. Dziennikarz musi także przestrzegać poprawności językowej i nie używać wulgaryzmów. Zabrania się dziennikarzowi prowadzenia ukrytej działalności reklamowej, w formie tzw. kryptoreklamy. Ponadto prawo uniemożliwia dziennikarzom głoszenia poglądów dotyczących decyzji sądowych zanim nie zostanie wydane orzeczenie w pierwszej instancji. Zakazane jest umieszczanie wizerunków osób uczestniczących w procesie, chyba że zgodzą się one na publikację.

Informacje, które zostały zapisane w formie fonicznej lub wizualnej wymagają akceptacji informatora a przytoczone w materiale prasowym opinie, które nie zostały jeszcze ukazane publicznie wymagają autoryzacji.

Joanna Walerowicz