Jaką funkcję pełnią anonimowi świadkowie?

Dodano: 11.09.2014

W polskim prawie typizacja przestępstw jest bardzo szeroka. W każdym wydarzeniu ogromną rolę odrywają świadkowie, którzy opisują przebieg zdarzeń i mogą wnieść do sprawy więcej szczegółów. Bywają jednak sytuacje niebezpieczne i postępowania wobec groźnych przestępców. Czy wówczas konieczne jest zebranie świadków anonimowych?

Na początku trzeba wyjaśnić, że świadek anonimowy to jak już sama nazwa wskazuje taki, który nie upublicznia swoich danych osobowych, twarzy oraz głosu. Jego tożsamość jest tajemnicą do zakończenia procesu.

Świadków incognito powołuje się od kilku lat. Decyzja zapadła, gdy drastycznie nasiliły się objawy terroryzmu, przestępczość zorganizowana, działania mafii oraz organizacje z silnymi kontaktami i wpływami na świecie.

Fundamentem zeznań jest zagwarantowanie niezbędnych do tego celu warunków. Jeśli zeznania muszą zostać wygłoszone w czasie rozprawy (wówczas musi zostać utajniona i zamknięta dla mediów) konieczne jest wprowadzenie szczególnej ostrożności i przymus przewidzenia wszystkich ewentualności. Zabronione jest przekazywanie danych personalnych, odsłanianie twarzy, również postury, sposobu gestykulacji, chodu oraz płci.

red. Justyna Błahut