Jak znaleźć dobrego adwokata?

Dodano: 19.03.2019

Żyjemy w czasach ciągłego rozszerzenia ustawodawstwa krajowego na coraz to nowe obszary naszego życia, w tym życia codziennego. Aktów prawnych powstaje mnóstwo, prawie bardzo często uchwalane są nowe akty prawne a prawie codziennie uchwalane są kolejne nowelizacje do tych ustaw, z których nawet nie świadomie jesteśmy adresatami i z których korzystamy.

Usługi adwokackie

Osoba niebędąca prawnikiem może bardzo łatwo się pogubić i tym samym naruszyć prawo. Ta sama osoba nie będzie wiedziała jak poradzić sobie ze sprawą w urzędzie albo w sądzie, gdy np. popełniła przestępstwo, szkodę albo sama będzie chciała dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu sądowym, albo administracyjnym przed organem. Wtedy niezbędny jest dobry adwokat.

Czym jest zawód adwokata?

Adwokat wykonuje wolny zawód zaufania publicznego. To oznacza, że należy do korporacji zwanej adwokaturą posiadającą swój własny samorząd (samorząd adwokacki) z własną strukturą, organami w tym sądem dyscyplinarnym. Adwokat związany jest także przepisami etyki zawodowej, którą musi przestrzegać podczas wykonywania swoich obowiązków, gdyż odpowiada dyscyplinarnie – twierdzi Adwokat Maciej Zieliński.

Jak znaleźć dobrego adwokata ?

To pytanie zadaje sobie wielu z nas, gdy musimy się zmierzyć z problemem przed sądem lub urzędem. O tym, czy mamy do czynienia z dobra kancelarią i adwokatem decyduje tak naprawdę wiele czynników. Przede wszystkim musimy brać pod uwagę kwalifikacje osoby wykonującej zawód adwokata. Na początku należy więc sprawdzić staż pracy oraz ewentualny tytuł naukowy. Wielu z nas zadaje sobie pytanie, co w takiej sytuacji jest ważniejsze: tytuł czy staż pracy. Na to pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Tytuł naukowy (im wyższy tym lepszy) determinuje znajomość prawa w pewnej jego części. Nie sposób się nie zgodzić, że osoba z tytułem profesora zajmująca się prawem karnym nie jest specjalistą w tej dziedzinie. Z drugiej strony jednak bardzo ważna jest praktyka. Jest ona ważna z tego względu, iż pozwala ona na przewidywanie zachowań sądów w pewnych sytuacjach. Często zdarza się przecież, że teoria prawa mówi jedno a sądy drugie. Adwokat z bogatym doświadczeniem będzie bardziej świadomy tego, jakie jest aktualne orzecznictwo i tym samym obsługa prawna będzie przygotowywana pod tym kątem. Nie ważny jest ośrodek naukowy może to być Gdańsk, Białystok albo nawet Olsztyn. Zwiększa to szanse na wygrany proces. I tu wpadamy w błędne koło, gdyż bez znajomości teorii danej gałęzi prawa, nie poznamy aktualnego i utrwalonego orzecznictwa. Wniosek nasuwa się sam: trzeba brać pod uwagę oba czynniki to są tytuł oraz lata praktyki. Ważny jest także obszar, w jakim adwokat udziela porad i obsługi prawnej. Trzeba zacząć od tego, że prawo ma wiele gałęzi, a to oznacza, że jest bardzo obszerne. Składają się na to doktryna prawa, teksty ustaw oraz orzecznictwo. Wszystko to sprawia, że poznanie na poziomie eksperckim wszystkich problemów i zagadnień nie jest możliwe. Owszem, jest możliwe na podstawowym poziomie, lecz nie na specjalistycznym. A warto zwrócić uwagę, że ze swoim problemem należy udać się do specjalisty. Wybierajmy więc osobę, która specjalizuje się w jednej (maksymalnie dwóch) dziedzinach prawa. Oprócz fachowej wiedzy i bogatego doświadczenia, o tym, czy adwokat jest dobry, świadczy także jego nastawienie do sprawy. Kolokwialnie mówiąc, czy zależy mu tylko na pobieranym honorarium, czy też jemu samemu zależy na szybkim i prostym załatwieniu sprawy. Każdy przypadek sztucznego przedłużania i przewlekania sprawy posinień spowodować, że odmówimy współpracy. Ważne jest także miasto. Klienci często zastanawiają się, czy Olsztyn ma dobre kancelarie i jakie są różnice w porównaniu z innymi miastami. Większe miasto zazwyczaj oznacza bogatszą kancelarię i do takich należą np. Kraków, Katowice, Olsztyn i inne.