Jak założyć organizację pozarządową?

Dodano: 21.11.2013

O organizacji pozarządowej można mówić w odniesieniu do instytucji, które działają z osobistej inicjatywy, ale planują naprawiać publiczne interesy. Powodem nie jest otrzymywanie przychodów, ale pomoc w wybranej dziedzinie życia. Jaki zakres obowiązki spada na organizacje pozarządowe?

Na początku warto wyjaśnić, że organizacje pozarządowe zbierają wokół siebie osoby bezinteresowne, które nie liczą na zysk. Fundamentalnym założeniem jest renowacja lub rozwój dowolnej branży, tematyki lub nauki.

Zgodnie z funkcjonującymi przepisami każda organizacja pozarządowa powinna skupiać przynajmniej 15 członków, których łączy wspólny interes społeczny i ustanowiony demokratycznie statut. Oprócz tego musi zostać zarejestrowana w KRS, posiadać NIP oraz REGON.

W wielu przypadkach pieniądze na działanie pozyskiwane są ze wspólnych środków lub odbierane są w drodze konkursów, zawiązywania współpracy lub odbierane od osób anonimowych.

red. Justyna Błahut