Jak zabezpieczyć przyszłość rodziny?

Dodano: 30.11.2017

Polacy coraz częściej świadomi są tego, jak ważne jest zabezpieczenie przyszłości swojej rodziny. W związku z tym, warto prześledzić dokładnie dostępne opcje, by później na tej podstawie wybierać najlepsze dla nas rozwiązania. Im zaś więcej ktoś może zainwestować bądź odłożyć środków finansowych, tym większe możliwości. Można bowiem decydować się na tradycyjne oszczędzanie, jak i na pomnażanie kapitału.

Co można wybrać dla swoich bliskich?

Osoby tradycyjne, starszej daty bez wątpienia będą wolały wybrać tradycyjny sposób odłożenia pieniędzy zabezpieczających przyszłość ich oraz ich rodzin. Sposobem tym jest mianowicie odłożenie pieniędzy na koncie bankowym. Takie osoby też wybiorą standardowe polisy na życie. Natomiast, kiedy ktoś nastawiony jest na nowoczesne, przynoszące zyski rozwiązania to powinien zdecydować się na fundusze inwestycyjne oraz fundusze kapitałowe. Można chociażby sprawdzić, co ma do zaoferowania na swojej stronie viennalife.pl firma Vienna Life i przekonać się, że na ten moment jest to jedne z lepszych rozwiązań, a na dodatek wysoce zindywidualizowanych. Otóż, można wybrać na zabezpieczenie przyszłości swoich bliskich fundusze inwestycyjne. Są one najbardziej popularne, ponieważ należą do funduszy elastycznych. Polegają na zbiorowym ulokowaniu środków pieniężnych przez uczestników funduszu. Gromadzą środki wielu inwestorów i lokują je w: akcje, obligacje i bony skarbowe. Im bardziej rośnie wartość takich papierów wartościowych, tym bardziej rośnie zysk. Każdy uczestnik funduszu może też regularnie sprawdzać notowania, sprawdzając wartość jednostki uczestnictwa.

Dodatkowa opcja dla inwestorów

Można również zdecydować się na fundusze kapitałowe. Jest to zabezpieczenie finansowe, zarówno dla nich samych, jak i dla bliskich. Wyróżnia się trzy grupy funduszy kapitałowych. Pierwsza grupa to fundusze bezpieczne, czyli obligacje Skarbu Państwa. Do drugiej grupy zaliczają się fundusze stabilnego wzrostu, łączące produkty bezpieczne oraz akcje. Do trzeciej grupy zaliczają się natomiast fundusze agresywne, czyli akcje.