Jak wygląda prawo do posiadania broni w Polsce?

Dodano: 21.06.2017

W Polsce nie brakuje takich, którzy chcieliby, żeby dostęp do broni był tak łatwy, jak ma to miejsce w USA, chociażby w Teksasie. Są już nawet konkretne projekty ustaw. Obecnie prawo do posiadania broni w Polsce mają nieliczni.

Pozwolenie na broń – wymogi

Prawo do posiadania broni w Polsce na ten, kto uzyskał pozwolenie od komendy wojewódzkiej policji. Żeby je zdobyć, konieczne jest przejście przez ściśle określoną procedurę. Zawarta jest ona w ustawie z 1999 roku o broni i amunicji.

W myśl zapisów ustawowych osoba, która chce uzyskać pozwolenie na broń, musi najpierw przejść pomyślnie badania lekarskie oraz badania psychologiczne. Orzeczenia należy dołączyć do składanego wniosku. Konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej, a także załączenie fotografii o wymiarach 3 x 4 cm. Wnioskujący musi mieć ukończone 21 lat, mieć adres zamieszkania w Polsce oraz nie być karanym za umyślne przestępstwo.

We wniosku trzeba w sposób przekonujący uzasadnić, dlaczego potrzebna jest broń (obrona osób, mienia, łowiectwo). I czy chodzi o broń myśliwską, sportową, do rekonstrukcji historycznych, czy inną. Konieczne jest też napisanie we wniosku, ile sztuk broni oraz jaki model chce się mieć. Warto to dobrze przemyśleć, bo otrzyma się pozwolenie, a po jakimś czasie okaże się, że jednak nie o to chodziło, procedurę trzeba zaczynać od nowa.

Wzory dokumentów są przygotowane do pobrania na stronach właściwej pod względem miejsca zamieszkania komendy policji. W dokumentach należy podawać jasne i przekonujące argumenty, jeśli chce się uzyskać pozwolenie – tu może się przydać pomoc doświadczonego adwokata (przykład). Jeżeli zdarzyło się, że wobec kogoś kierowano groźby karalne albo taka osoba została wcześniej napadnięta, warto to zaznaczyć. Przygotowane dokumenty składa się na właściwej komendzie policji.

Egzamin

Badania lekarskie i psychologiczne oraz przygotowanie i złożenie dokumentów to tylko część procesu ubiegania się o pozwolenie na broń. Jeśli przejdzie się przez te etapy, pozostaje jeszcze zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego przed specjalną komisją. Trzeba wykazać się między innymi znajomością ustawy o broni i amunicji, przepisów kodeksu karnego, dotyczących przestępstw z użyciem broni.

Jeśli z części teoretycznej ocena będzie negatywna, nie można przystąpić do części praktycznej. Jeżeli będzie pozytywna, kandydat będzie musiał wykazać się umiejętnością składania i rozkładania broni, a także ładowania jej. Specjalna komisja sprawdzi też, jak kandydat umie strzelać.

Egzamin nie jest darmowy. Trzeba uiścić za niego opłatę w wysokości 500 złotych. Ci, którzy nie mieli szczęścia zdać, mają prawdo tylko do jednej poprawki. Kosztuje ona 250 złotych.

Projekt nowelizacji Kukiz 15

Wśród tych, którzy opowiadają się za ułatwieniem uzyskania pozwolenia na broń, są politycy ugrupowania Kukiz 15, którzy złożyli w sejmie projekt nowelizacji ustawy o broni i amunicji. Politycy proponują, żeby pozwolenia wydawali starostowie lub prezydenci miast, nie policja. Argumentowane jest to koniecznością odciążenia policji i zmniejszenia w niej biurokracji.

Według projektu pozwolenia na broń byłyby podzielone na trzy poziomy dostępu, uzależnione od kompetencji posiadacza broni. Im większe kompetencje, tym więcej rodzajów broni taka osoba może mieć. Ugrupowanie proponuje też utworzenie ogólnopolskiego systemu ewidencji pozwoleń na broń oraz transakcji sprzedaży broni.