Jak uzyskać węgierskie świadczenie emerytalne?

Dodano: 08.07.2013

Polak podejmujący prace na Węgrzech nie potrzebuje żadnych pozwoleń na przebywanie w tym kraju. Nie określa to, iż nie ma podstawy prawnej wnioskować o emeryturę z tytułu wykonywanej tam pracy.

Obcokrajowcy zatrudniani są w tym rejonie na bazie niżej wymienionych porozumień:

– umowa o pracę na krótki okres- obejmuje to okres miesiąca,

– porozumienie na czas określony. Czas ten jest w granicach od miesiąca do 5 lat,

– porozumienie na okres nieznany. Umowa na czas określony przechodzi w ten rodzaj po przepracowaniu przez pracobiorcy choćby jednego dnia więcej niż było określone.

Składki na ubezpieczenia emerytalne opierają się na dwóch platformach. Jedna z nich to kwoty kierowane do skarbu państwa, a drugi o wiele niższy, to składki prywatne.

Aby ubiegać się o emeryturę na Węgrzech, należy odprowadzać składki przez więcej niż 15 lat, przy czym aktywni być musimy ponad 20 lat oraz ukończyć 62. Rok życia. Wiek emerytalny jest identyczny dla obu płci.

Wysokość świadczenia jest silnie uzależniona od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia, a co za tym idzie kwot odprowadzanych składek na emerytury i renty.

Ewelina Uroda