Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych po powrocie z zagranicy?

Dodano: 08.07.2013

O wsparcie po utracie pracy powinno się z prawa starać w miejscu wykonywania aktywności zawodowej. Często nie wypełniamy zasad, jako obcokrajowcy do uzyskania owego świadczenia poza granicami kraju. Jak otrzymać go w ojczyźnie?

Urzędy Pracy rozpatrują wnioski tego typu w sytuacjach, gdy pracobiorca pracował przed podjęciem pracy na obczyźnie w kraju i nie wymeldował się na okres pobytu w innym kraju Unii Europejskiej. Po powrocie do Polski, powinno się:

– wznowić tytuł osoby bez pracy,

– złożyć formularz o zasiłek dla bezrobotnych,

– przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające prace i ochronę w kraju Unii Europejskiej.

Gdy podczas wykonywania pracy poza Polską nie byliśmy ubezpieczeni, nie otrzymamy z tego powodu świadczenia dla osób bezrobotnych.

Jeśli spełnimy formalności otrzymania tej ulgi materialnej za granicą, a planujemy powrócić do ojczyzny, nie utracimy owego dochodu. Wartość przyznanej kwoty zostanie przewalutowana na krajową walutę w oparciu o kurs Narodowego Banku Polski i będziemy mogli pobierać środki z miejsca, gdzie oznaczymy ich wypłacenie.

Ewelina Uroda