Jak osoby starsze mogą skorzystać z doradztwa zawodowego?

Dodano: 01.07.2013

Obecnie poradnictwo i doradztwo zawodowe stają się coraz bardziej powszechne. Taka pomoc w procesie poszukiwania zatrudnienia opiera się na badaniu potencjału zawodowego, weryfikowania preferencji zawodowych, konsultacji w ramach przygotowania dokumentów aplikacyjnych czy prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Młodzi ludzie już na wczesnym etapie edukacji mają możliwość zapoznania się z opcjami, jakie mogą wykorzystać w toku kształcenia czy pracy zawodowej.

Osobom, które po raz pierwszy podejmowały swoją pracę 20 lub 30 lat temu i aktualnie trudno im odnaleźć się na rynku pracy. Zwłaszcza problemy mają osoby, które całe swoje życie zawodowe spędziły w jednym miejscu zatrudnienia. Przeszkoda ta polega na tym, że bezrobotny nie ma doświadczenia w zdobywaniu zatrudnienia w obecnych realiach, ponieważ dotychczas nie zmieniał pracy i ma nawyki związane z tylko jednym pracodawcą. Osoby starsze nie mają zdolności prezentowania się pracodawcy, w taki sposób, aby przekonać go, że jest najlepszym kandydatem do pracy. Wynika to z tego, że w przeszłości chwalenie się nie było pozytywnie postrzegane, a skromność uważano za jedną z najistotniejszych wartości.

Nierzadko dla osób starszych problemem jest stworzenie dokumentów aplikacyjnych, jest powiązane ze znajomością obsługi komputera. Następną sprawą jest ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwie w szkoleniach i kursach, które umożliwią nabycie nowych umiejętności. Mocną stroną osób starszych jest długie doświadczenie zawodowe, dlatego starający się o zatrudnienie powinni komunikować ten fakt, jako swój atut.

Osoby starsze, które szukają pracy powinny mieć wiedzę, że istnieje doradztwo zawodowe. Polega ono na działalności specjalistów, którzy mogą pomóc w aktywizacji zawodowej, decydowaniu o sprawach zawodowych oraz obserwować proces poszukiwania zatrudnienia. Informacja zawodowa pomaga dowiedzieć się, jakie możliwości mają te osoby i gdzie udać się w razie pytań lub wątpliwości.

Joanna Walerowicz