Jak odstąpić od umowy licencyjnej

Dodano: 29.03.2013

Umowa licencyjna daje możliwość do korzystania z praw autorskich. W związku z tym, że dwie strony ją podpisują, obie mogą doprowadzić do rozwiązania. Ale jak to zrobić, żeby było zgodne z prawem?

Istnieje co najmniej kilka możliwości zerwania umowy licencyjnej. Oto one:

– przerwanie umowy z powodów niezwiązanych z finansami (twórca jest inicjatorem)

–  gdy punkty umowy zostaną zignorowane (np. nie dopełniono terminów),

– gdy zmiany dotyczące dzieła nie są intencją twórcy lub mu nie odpowiadają (samo wypowiedzenie może mieć miejsce w momencie, gdy twórca kilkakrotnie zaapeluje o nie robienie żadnych zmian)

– gdy umowa nie określa czasu obowiązywania (oczywiście z poszanowaniem okresu wypowiedzenia)

– gdy dzieło nie zostanie przekazane w wyznaczonym czasie

– gdy dzieło posiada błędy lub odbiega od założeń ustalonych na początku współpracy

– gdy dzieło ma znamiona pogwałcenia prawa

– gdy na dostawie ugody i zgody obu stron dochodzi do zerwania umowy

Ustawa o prawie autorskim rozkłada całe mnóstwo możliwości i sposobów rozwiązywania umowy. Partnerzy biznesowi mogą wybrać takie, które odpowiadają sytuacji, w jakiej się znaleźli.

Justyna Błahut