Jak obecnie oblicza się podatek rolny?

Dodano: 28.04.2014

Wraz z nastaniem 2014 roku wprowadzono zmiany w podatku rolnym. Chodzi głównie o wybór innego przelicznika oraz zminimalizowanie ryzyka. W jakich sposób obecnie oblicza się podatek rolny? Na jakiej podstawie określa się obowiązujący kurs?

Na początek trzeba wyjaśnić, że podatek rolny został ustalony 30 lat temu w ramach odpowiedniej ustawy. Oczywiście z powodzeniem funkcjonuje do dziś, jednak cyklicznie ulegają zmianie zasady przeliczania.

Dzisiaj rolnik powinien patrzeć na cenę skupu żyta za 11 kwartałów kończąc na poprzednim roku podatkowym. Uśredniona wartość ogłaszana jest przez GUS, który prowadzi badania i posiada wiarygodne informacje.

Bezustanne aktualizacje są potrzebne, aby obniżyć niebezpieczeństwa podatkowe i nie wprowadzać zainteresowanych w błąd. Dotychczas pojawiało się wiele komplikacji, ponieważ badano za krótki okres. Dlatego też rolnicy pozostawali w niestabilnej sytuacji materialnej oraz regulowali nieplanowane koszty.

red. Justyna Błahut