Jak działają sądy powszechne?

Dodano: 20.05.2014

W Polsce wymiar sprawiedliwości podzielono tak, żeby każdy otrzymał odrębne powinności i rozwiązywał nieprawidłowości o zupełnie innym profilu. Dlatego też wyodrębniono cztery podstawowe: powszechne, administracyjne, wojskowe oraz Sąd Najwyższy. Czym trudnią się sądy powszechne? Jakie czynności muszą realizować?

Po pierwsze warto wyjaśnić, że sądy powszechne weryfikowane są przez Prezydenta RP, który powołuje nowych sędziów oraz Ministra Sprawiedliwości, który pobiera raporty finansowe instytucji oraz planowane opłaty.

Według przepisów rozchodzą się na trzy części: sądy rejonowe, które dostają sprawy należące do mieszkańców jednej lub kilku gmin; sądy okręgowe, które ponownie sprawdzają nieprawidłowości rejonowych i najczęściej usytuowane są w dużych miastach; sądy apelacyjne, które biorą na siebie sprawy drugiej instancji.

Wszystkie sądy powszechne próbują zamykać problemy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy. Oprócz tego przejmują zobowiązania, które nie leżą w statucie pozostałych instytucji sądowniczych.

red. Justyna Błahut