Ile płacimy za podatek rolny i leśny?

Dodano: 10.09.2013

Wysokość podatku rolnego i leśnego zależy od gminy. W tym roku stawki te wynoszą:

189,65 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów (równowartością 2,5 q żyta) i 379,30 zł od 1 ha pozostałych gruntów(równowartość 5 q żyta).

Wartość skupu żyta jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” w ciągu 20 dni od upłynięcia trzeciego kwartału. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ustanawia wysokość składek. Publikowane stawki są stawkami najwyższymi. Gmina na mocy uchwały może je obniżyć.

Tymczasem podatek leśny wynosi 41,01zł od 1ha, co jest równowartością 0,220 m3 drewna. Decyzje o cenach sprzedaży drewna podejmuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oraz jest ona umieszczana w dzienniku „Monitor Polski”.

Koszty się obniżają w momencie, gdy pod uwagę brane są lasy chronione, takie jak parki narodowe czy rezerwaty przyrody.

W praktyce wszystkie obniżki podatków rolnych i leśnych są uzależnione od gminy. Jest ona zobowiązana zgłosić uchwałę przed końcem roku poprzedzającego rok, w którym będą obowiązywały dane ceny.

Paula Honc