Formalności związane ze spadkiem – w sądzie i u notariusza

Dodano: 21.03.2018

Otrzymanie spadku wiąże się dla spadkobierców z koniecznością dopełnienia kilku formalności, które wskazane zostały w prawie spadkowym. Sprawy spadkowe może prowadzić w imieniu spadkobiercy lub spadkobierców adwokat np. z Warszawy, bez względu na to, skąd pochodzi spadkodawca. Formalności spadkowe realizuje się w dowolnym momencie, ponieważ prawo do spadku nie przedawnia się. To wygodne zwłaszcza dla osób, które nie wiedzą o istnieniu spadku, który by im przysługiwał.

Pierwsze kroki w formalnościach skarbowych

Przy nabywaniu spadku, udziału w spadku lub ubieganiu się o zachowek, pierwszym krokiem ze strony spadkobiercy powinno być uzyskanie takiego statusu. Można tego dokonać poprzez złożenie wniosku do sądu o stwierdzenie nabycia spadku albo poprzez uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia od notariusza. To formalność w przypadku dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, o ile nie ma sporu pomiędzy spadkobiercami.

Jeśli jednak spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia, albo nie utrzymują ze sobą kontaktu bądź kwestionują testament spadkodawcy, sprawa w sądzie będzie się ciągnęła długo i wówczas najlepiej skorzystać z pomocy prawnej kancelarii adwokackiej lub kancelarii notarialnej, ponieważ ilość niezbędnych dokumentów do przedłożenia przed sądem oraz zawiłości proceduralne mogą przerosnąć osobiste możliwości spadkobierców. Adwokat od spraw spadkowych będzie wówczas wsparciem dla klienta.

Sprawa w sądzie

W sądzie można uzyskać nie tylko stwierdzenie nabycia spadku, po złożeniu odpowiedniego wniosku, ale również rozstrzygnąć wszelkie spory spadkobierców. Po dostarczeniu niezbędnych dokumentów dotyczących spadku oraz spadkobierców ustawowych, sąd ustali pełny krąg osób, które mogą być spadkobiercami oraz sprawdzi, czy spadkodawca nie pozostawił ostatniej woli w postaci testamentu. Sąd w czasie wyznaczonej rozprawy przesłucha wszystkich uczestników postępowania.

Później wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, ale nie może to nastąpić wcześniej niż przed upływem sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy, chyba że wcześniej wszyscy spadkobiercy złożyli oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Warto przy tym podkreślić, że takie oświadczenia muszą być złożone przed sądem właściwym do stwierdzenia nabycia spadku albo przed notariuszem, który prześle je do właściwego sądu.