Etyka adwokacka – gwarancja dobrego prowadzenia sprawy

Dodano: 09.01.2020

Adwokat jest zawodem zaufania publicznego. Oznacza to, że osobom wykonującym ten zawód stawiane są szczególne oczekiwania pod względem ich charakteru i zachowania. Wszystko opiera się bowiem na założeniu, że osoby będące adwokatami w toku wykonywania czynności zawodowych wchodzą w posiadanie bardzo wrażliwych dla klientów informacji.

W momencie, w którym adwokat z takich informacji czyniłby sobie zły użytek, stopień szkody, którą mógłby ponieść klient byłby bardzo duży. Dlatego też ustanowiono zasady etyki zawodowej, które obowiązują każdą osobę wykonującą ten zawód. Dzięki temu, klient udając się do adwokata ma pewność, że jego sprawy będą prowadzone należycie. Ujednolicenie wymogów moralnych sprawia, że każdy adwokat powinien spełniać przynajmniej minimalne wymogi, które sprawiają, że klienci mogą czuć się bezpiecznie.

Adwokat troszczący się o klienta

Dzięki zasadom etyki zawodowej, usługi adwokackie zawsze będą stały na najwyższym poziomie. Każdy adwokat powinien swoje prawy prowadzić rzetelnie, kierując się przede wszystkim wskazaniami swojej wiedzy i doświadczenia oraz dbając o dobro klienta. Oznacza to, że nie może on wartościować swoich klientów (zwłaszcza dzieląc ich na pewnego rodzaju kategorie ekonomiczne). Bardzo ważne jest też posiadanie czystych zamiarów- adwokat nie może świadomie szkodzić swoim mocodawcom. Należy też pamiętać o tym, że informacje, o których dowie się adwokat podczas pełnienia swoich obowiązków objęte są tajemnicą zawodową. Jej złamanie to jedno z poważniejszych deliktów dyscyplinarnych, a w praktyce oznacza dla adwokata wydalenie z zawodu. Tajemnica adwokacka jest także chroniona prawnie- w przypadku, w którym adwokat miałby zeznawać w sądzie, nie odpowie na pytania, które są chronione na mocy tejże tajemnicy.

Poważne wymagania

Jak widać każda kancelaria adwokacka zrzesza prawników, którzy powinni jak najbardziej sumiennie wykonywać swoje obowiązki. W razie złamania zasad etyki adwokackiej, rusza postępowanie dyscyplinarne, prowadzone przez sąd dyscyplinarny. To organ wewnętrzny adwokatury, który stoi na straży zasad deontologii. Dzięki temu wszyscy klienci adwokatów mogą mieć pewność, że są obsługiwani przez wykwalifikowanych prawników, którzy posiadają doskonałe uwarunkowania moralne do wykonywania zawodu zaufania publicznego.