Droga monitorowana

Dodano: 04.07.2016

Podróżując samochodem oprócz pięknych krajobrazów za oknem nierzadko można też podziwiać niebezpieczne manewry innych kierowców. Na wypadek niespodziewanych i nietypowych zdarzeń drogowych coraz więcej kierowców montuje w swoich autach wideorejestratory. Popularne kamerki pełnią rolę dodatkowego zabezpieczenia, które ma pomóc udowodnić winę lub niewinność, albo ustalić sprawcę stłuczki lub wypadku.

monitoring-1305045_1920

Trend nagrywania już dawno opuścił mury studia telewizyjnego i dosłownie wyszedł na ulice. Kamerka samochodowa – dla jednych to zwykły gadżet pozwalający uwiecznić nietypowe, czasem śmieszne sytuacje na drodze, dla innych niezbędny element wyposażenia auta, zwiększający bezpieczeństwo i ułatwiający dochodzenie roszczeń takich, jak ubezpieczenia samochodowe.

Kierowcy, używający tego rodzaju urządzeń, często nie zdają sobie sprawy z tego, w jakim zakresie mogą wykorzystywać nagrane filmy. Zanim więc zdecydujemy się wyposażyć swój samochód w czujne oko kamery, warto sprawdzić czy w ogóle nagrywanie uczestników ruchu drogowego jest dozwolone i czy taki film można wykorzystać w sądzie.

Samochodowe wideorejestratory w świetle prawa

Choć przepisy polskiego prawa nie regulują wprost wykorzystania urządzeń nagrywających w samochodach osobowych, to już samo wykorzystanie zdobytego w ten sposób materiału podlega m.in. ustawie o ochronie danych osobowych czy artykułom kodeksu postępowania cywilnego.

Kierowcy nagrywający trasę przejazdu swojego samochodu mogą wykorzystać film tylko na własny użytek, tzn. nagranie nie może być rozpowszechniane np. w Internecie (działając w ten sposób naruszylibyśmy dobra osobiste innych uczestników ruchu). Co więcej, nie wystarczy zakryć twarze czy tablice rejestracyjne pojazdów, aby legalnie publikować filmy w sieci.

Film dowodem w sądzie

Nagrania z kamerki samochodowej mogą być wykorzystane jako dowód w sprawie sądowej. Na podstawie art. 308 kodeksu postepowania cywilnego „sąd może dopuścić dowód z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, rysunków oraz płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki”.

Trzeba jednak wiedzieć, że aby materiał z wideorejestratora zamontowanego w samochodzie mógł być wykorzystany w sądzie, musi spełniać określone kryteria. W żadnym wypadku sąd nie uwzględni materiału, który został poddany jakiejkolwiek obróbce czy modyfikacjom.

Film powinien być dostarczony na oryginalnym nośniku, na który został zapisany, może być nim np. karta pamięci lub pamięć wewnętrzna, w tym przypadku należy przekazać sądowi całe urządzenie.

Oczywistą kwestią jest też jakość nagrania, które powinno umożliwiać bezproblemowe zidentyfikowanie miejsca zdarzenia i poszczególnych pojazdów. W trakcie instalacji urządzenia warto zadbać o to, aby na nagraniu widoczna była aktualna data i godzina. Ich brak może być powodem odrzucenia nagrania jako materiału dowodowego.

Dowód dla ubezpieczyciela

Nagrania z kamerki samochodowej mogą być również pomocne w uzyskaniu odszkodowania z ubezpieczeń samochodowych.

Materiał z miejsca zdarzenia drogowego może być przydatny dla ustalenia winnych kolizji lub nawet szkody parkingowej. W wielu przypadkach urządzenia monitorują przestrzeń wokół samochodu również w trakcie postoju. Film z monitoringu lub kamerki umieszczonej w samochodzie w wielu przypadkach jest jedynym sposobem ustalenia sprawcy i udowodnienia mu winy, a więc także uzyskania odszkodowania z posiadanych ubezpieczeń samochodowych.