Do kogo się zgłosić po poradę prawną?

Dodano: 30.11.2015

Przepisy polskiego prawa nie określają dokładnie kto może udzielać porad prawnych. Natomiast prawo reguluje sprawy i zasady działania prawniczych i pokrewnych zawodów zaufania publicznego.

sprawiedliwosc

Przepisy te wskazują, iż porad prawnych mogą udzielać zarówno osoby wykonujące zawody zaufania publicznego (jak np. kancelaria adwokacka łódź) jak i osoby niebędące prawnikami, które prowadzą działalność gospodarczą.

Osobą wykonującą zawód zaufania publicznego jest człowiek, który ukończył studia prawnicze w Polsce na jednej z uczelni uzyskując tytuł magistra prawa lub ukończył studia zagranicą, które są akceptowane w Polsce. Prawnikami wykonującymi zawód zaufania publicznego w Polsce są rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi, notariusze, adwokaci, radcy prawni. Porad pranych można także udzielać po założeniu działalności gospodarczej. Są to wtedy tylko zwyczajne porady na zadane zapytanie prawne. Osoby takie nie mają obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC, chociaż jest to przydatne, gdy osoba, która uzyskała taką poradę i w jej wyniku poniosła szkodę wniesie do sądu(postępowanie cywilne) z zamiarem uzyskania odszkodowania. Jednakże reprezentacja w sądzie wymaga już szczególnych uprawnień i wiedzy.

W niektórych, wskazanych przez prawo sytuacjach istnieje przymus korzystania z pomocy wykwalifikowanego prawnika jak http://kb-adwokaci.pl/. Jednakże chcąc uzyskać poradę prawną wystarczy udać się do biura porad prawnych, do studenckich poradni prawa, gdzie studenci udzielają porad pod opieką mentorów naukowych lub profesjonalnych kancelarii, gdzie otrzymamy poradę i wskazówki co do dalszych działań w każdej dziedzinie prawa.

Prawnicy lub inne osoby udzielające porad prawnych są w stanie doradzić w takich sprawach z zakresu prawa cywilnego jak zawartość i kształt umów cywilnoprawnych, spraw dotyczących odszkodowania lub ochrony własności, dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia czy ochrony dóbr osobistych. Poza tym mogą doradzić w sprawach dotyczących prawa spadkowego jak dokonać stwierdzenia nabycia spadku, jak dokonać działu spadku, jak przyjąć lub odrzucić spadek czy też jak dochodzić nieważności spadku. Natomiast w sprawach rodzinnych doradzi w przypadku spraw rozwodowych, separacyjnych, w sprawach o alimenty, dotyczących ustalenia pochodzenia dziecka czy władzy rodzicielskiej oraz przysposobienia. W przypadku prawa rzeczowego udzielą porad prawnych w sprawach o ustalenie posiadania, przeniesienie własności, zasiedzenie, współwłasności, ochronę własności, zastaw, użytkowanie wieczyste, zwykłe czy służebności.

Sprawy prawne wymagają znajomości przepisów, które ułatwią nam życie np. w sprawach kupna czy sprzedaży nieruchomości, samochodu lub załatwiania spraw urzędowych. W bardziej skomplikowanych sytuacjach warto udać się po poradę prawną do osoby posiadającej odpowiednią wiedzę. Porady prawne mogą ułatwić nam załatwianie spraw np. kupna, sprzedaży przez internet, podziału majątku, zachowania w sądzie, alimentów i innych codziennych spraw wymagających sporej wiedzy. Porady prawne dostępne są także w internecie, więc są ogólnodostępne za odpowiednią cenę uzgodnioną z administratorem strony.