Czym jest słownik CPV?

Dodano: 26.11.2013

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) powstał podczas realizowania zamówień publicznych. Powinien ułatwiać ustalenie przedmiotu zamówienia w czasie przetargu oraz stabilizować i klasyfikować ogromny wachlarz usług. Jak słownik został złożony? Czy rzeczywiście pomaga w czasie budowania specyfikacji?

Przede wszystkim słownik CPV składa się z dwóch części: głównej i uzupełniającej. Pierwsza zawiera kody opisujące wybrane działania, prace budowlane oraz inne usługi. Natomiast druga stanowi rozszerzenie dla wersji podstawowej.

Każdy kod znajdujący się we Wspólnym Słowniku Zamówień został wytworzony na podstawie ustalonego schematu. Ogólnie każdy składa się z ośmiu cyfr, gdzie każda posiada swoje znaczenie i określa dział, grupę, klasę i podkategorię.

Cały słownik zawiera ogromną ilość kodów, jednak zdarzają się sytuację, w których trudno wskazać numeryczny odpowiednik dla podejmowanej usługi. Wówczas łączy się z kilku kodów, aby jak najdokładniej scharakteryzować przedmiot zamówienia.

red. Justyna Błahut