Czym jest osobiste prawo autorskie?

Dodano: 11.04.2013

Prawa osobiste są jedną z dwóch podkategorii praw autorskich (jest jeszcze prawo majątkowe). Dotyczą własności prywatnych, których nie można się pozbyć. Jak działają prawa osobiste i czego dotyczą?

Prawa osobiste tworzą nieustającą relację autora z dziełem i nie można ich sprzedać, ani przekazać. Przede wszystkich chodzi o prawa do przypisania autorstwa (imię i nazwisko lub pseudonim) względem konkretnego utworu, prawa do stałej i niezmiennej kompozycji i kształtu dzieła, prawa do monitorowania wszystkich działań angażujących utwór oraz prawa o sposobie i terminie publikacji.

Warto wyjaśnić, że autor może podjąć decyzję o każdym aspekcie dotyczącym dzieła. Może nim dysponować według własnego uznania i potrzeb. Przede wszystkim na możliwość wprowadzenia dowolnych zmian, np. ukrycie nazwiska (posługiwanie się pseudonimem), skrócenie utworu.

Jeśli dojdzie do udostępnienia utworu lub dzieła, wówczas nabywca w żadnym razie nie może ingerować w treść lub kształt dzieła. Głównie dlatego, że twórca jest tylko jeden. A wszelkie przekształcenia utworu traktowane są jako pogwałcenie praw osobistych autora.

Oprócz tego, że nabywcy został udostępniony utwór musi on zdawać sobie sprawę, że każde jego działanie może być nadzorowane przez twórcę.

 

Justyna Błahut