Czy umowa telefoniczna może zostać zerwana?

Dodano: 09.09.2014

W ostatnim czasie telemarketing stał się bardzo popularny. Duża część firm próbuje wychodzić z inicjatywą i dzwoni do konsumentów. Czasami z powodów informacyjnych, czasami z powodów handlowych. Często kończy się zawarciem umowy. Czy można anulować decyzję podjętą telefonicznie? Jak to uczynić?

Po pierwsze trzeba wyjaśnić, że większość transakcji zawieranych w sieci zachodzi spontanicznie i bezmyślnie. W związku z tym rodzą się problemy i obawy dotyczące podjętych kroków.

Ze względu na wiele nieprawidłowości wprowadzono jednolite przepisy, aby odpisać sprawę i nie nie dopuścić do niezadowolenia konsumentów. W zgodzie z ustaleniami klient ma prawo w ciągu dziesięciu dni odstąpić od zawartej na odległość umowy. Jeśli nie został poinformowany o należnych prawach termin ten ten wydłuża się do 3 miesięcy.

Jeśli klient chce anulować umowę powinien we wskazanym czasie przygotować odpowiednie pismo i przekazać je listem poleconym. Trzeba pamiętać, że liczy się data stempla pocztowego. Po rozpatrzeniu dokumentu umowa jest rozwiązywana, o czym powiadamia się samego zainteresowanego.

red. Justyna Błahut