Czy świadczenia wyrównawcze są dla każdego?

Dodano: 11.09.2013

Powodem wydawania zasiłku wyrównawczego jest, jak samo określenie mówi, usystematyzowanie wynagrodzenia, które zostało zmodyfikowane w związku z problemami zdrowotnymi. Trzeba jednak wyróżnić przypadki, kiedy świadczenie nie powinno zostać wydane. W których przypadkach zasiłek wyrównawczy nie może być przyznany?

Przede wszystkim emeryt lub rencista (niezdolny do pracy) nie ma prawa starać się o świadczenie wyrównawcze, bowiem oprócz zatrudnienia uzyskuje stałe dochody z tytułu emerytury. Taka sama zasada dotyczy pracowników, którzy zapadli na chorobę zawodową lub opiekują się dzieckiem.

Poza tym podwładny odbierający zasiłek macierzyński lub nie pojawił się na miejscu pracy z nieznanych powodów także nie ma prawa do proszenia o zasiłek wyrównawczy.

Natomiast o zasiłek wyrównawczy może starać się pracownik, który ucierpiał podczas wypadku na stanowisku pracy, jednak całe zajście nie powstało z winy podwładnego. Wtedy pieniądze na pokrycie świadczenia płyną z funduszu wypadkowego, który powinien posiadać każdy przedsiębiorca.

Justyna Błahut