Czy program komputerowy jest chroniony?

Dodano: 11.04.2013

Wszystkie wytwory, które powstały pod wpływem twórczych działań i wsparcia intelektualnego chronione są prawem autorskim. Tak jest w przypadku literatury, malarstwa, fotografii, filmu. A jak jest z programami komputerowymi? Czy są chronione prawem autorskim?

Powyższa definicja utworu nakazuje potraktować programy komputerowe jako dzieła i przyznać im całą gamę praw autorskich. I uważać je należy tak samo jak teksty literackie.

Oprócz ochrony całego programu zwrócić uwagę należy na dodatkowe pojedyncze elementy takie jak: kolorystyka, rozwiązania technologiczne, pomysły i niepowtarzalne opcje. One też objęte są prawami autorskimi.

Podczas dochodzenia ewentualnych roszczeń za pogwałcenie praw autorskich problem może stanowić ustalenie autorstwa. Przecież wiadomo, że stworzenie programu nie jest prostą sprawą i wymaga ogromnej pracy całej masy specjalistów. Jednak najczęściej z pozwem występuje firma, która wypuściła na rynek program, a nie sam twórca/twórcy.

Częstokroć za właściciela praw autorskich uważa się nie tyle firmę, co jej właściciela, ponieważ zatrudniony pracownik wykonał elementy programu w związku ze swoimi obowiązkami służbowymi i pracodawcę należy potraktować jako twórcę.

 

Justyna Błahut